This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivist stoppade affärsflyg på Arlanda – XR Sverige

Klimataktivist stoppade affärsflyg på Arlanda

Klockan 08.10 skulle SAS-flyget från Stockholm till Göteborg avgå. Men planet försenades av att läkaren Klas Ytterbrink Nordenskiöld från Extinction Rebellion Sverige ställde sig upp i mittgången när planet skulle köra ut. Han höll ett tal om flygindustrins klimatfarliga utsläpp. Han blev gripen och väntar nu åtal för Brott mot luftfartslagen som kan ge böter eller fängelse i max sex månader. Under helgen har andra aktivister inom Extinction Rebellion gjort flera civilt olydiga aktioner mot flyget.

– Det är orimligt att svenska staten lägger 10 miljarder kronor om året på att subventionera flyget när vi befinner oss i början av en klimatkatastrof, säger Klas Ytterbrink Nordenskiöld, 35, läkare i Stockholm.

Aktionen denna morgon är en del av en nationell kampanj inom Extinction Rebellion (XR) för att ställa om våra transporter och övriga samhället så att de värsta scenarier av klimatkrisen kan undvikas. Extinction Rebellions krav är att det massiva stödet till flygindustrin måste upphöra. Detta som ett steg på vägen mot att flyget kraftigt begränsas, vilket är i linje med XR:s andra huvudkrav AGERA NU för utsläppsminskningar i närtid. Genomgående för alla aktioner inom Extinction rebellion är att de är fredliga och öppna.

– Jag använder fredlig civil olydnad för att vårt samhälle har totalt misslyckats med att minska flygindustrins utsläpp. Vi medborgare måste agera kraftfullt för att förändra flygpolitiken som bidrar till en förstörd livsmiljö för oss alla, säger Klas.

Svenskarnas flygresor släpper ut ungefär 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är mer än hälften av Sveriges totala koldioxidbudget för att klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Varje år subventioneras också svenskarnas flygande med ungefär 10 miljarder kronor genom bland annat nedsatt moms och befriande från bränsleskatt.

Kontakt

Samuel Jarrick, 070-831 98 68, samuel.jarrick@gmail.com

Klas Ytterbrink Nordenskiöld, 073-346 95 95, klas.nordenskiold@gmail.com (nås först efter aktion och eventuellt gripande av polisen)

Bilder från aktionen kan hittas här: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums/72177720296997171 Cred Extinction Rebellion Sverige

Länk till FB-sida med livestream från aktionen: https://fb.watch/bsb-4rxxU1/