This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivist i rätten efter aktion vid socialdemokraternas partihögkvarter – XR Sverige

Klimataktivist i rätten efter aktion vid socialdemokraternas partihögkvarter

Under novemberupproret genomförde Extinction Rebellion flera fredliga civila olydnadsaktioner i Stockholm för att uppmärksamma regeringens bristfälliga klimatarbete. Idag torsdag den 10 december torsdag ställs en av aktivisterna inför rätta för att ha limmat fast sig vid entrén till socialdemokraternas hus och ha låst fast sig i ett rör på Sveavägen.
 
– Regeringen är skyldig att säkra framtiden för sina invånare. Eftersom detta inte sker är jag aktiv i Extinction Rebellion, som arbetar för en förändring där vi tar klimatkatastrofen på allvar, säger Anna Termine.
 
Fredagen den 6 november stängde klimataktivister symboliskt ner socialdemokraternas partihögkvarter i Stockholm. Anna Termine limmade fast sig vid entrén till socialdemokraternas hus och är nu kallad till rättegång på torsdag vid Rådhuset i Stockholm. Brottsrubriceringen är egenmäktigt förfarande och ohörsamhet mot ordningsmakten och för detta riskerar hon nu att dömas till böter. Men varför väljer en vanlig svensk medborgare att göra civil olydnad?
 
– Sedan 1972 har Sveriges statsministrar lovat att skydda Sveriges medborgare och vår miljö. Ändå står vi idag mitt i en eskalerande klimatkris. Vår regering har alltså i 48 år valt att följa orättfärdiga lagar som främjar ekonomisk tillväxt framför att säkra jorden för våra barns och barnbarns framtid, säger Anna Termine.
 
Under aktionen i november ville Anna Termine visa socialdemokraterna att vanliga medborgare känner sig nödgade att bedriva civil olydnad eftersom regeringen inte gör i närheten av det som krävs för att hantera klimatkrisen. Enligt en ny studie av Kevin Anderson når Sveriges egna klimatmål inte ens halvvägs för att uppfylla våra åtaganden i Parisavtalet.
 
– Vi har en allvarlig kris som växer i takt med vår ignorans. Därför deltog jag i aktionen. Jag står för vad jag har gjort men erkänner inte brott. Istället hävdar jag nödrätt och gör vad jag kan för att tillsammans med de andra aktivisterna stoppa de pågående klimatbrotten.

Sedan Extinction Rebellion startade i november 2018 har fem aktivister i Malmö friats efter att ha avbrutit ett möte i kommunfullmäktige. En aktivist dömdes också till dagsböter för olovlig affischering i Stockholm tidigare i höstas. Nu väntar flera rättegångar med klimataktivister som deltagit i olika civila olydnadsaktioner under november i Stockholm och tidigare på andra platser i Sverige, bland annat en flygplansaktion där två aktivister ställde sig upp och läste upp en deklaration så att planet inte kunde lyfta. 

Rättegången kommer att äga rum idag torsdag den 10 december kl. 09:00 i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Bild
Länk till bild på Anna Termine: https://drive.google.com/file/d/1gMWLE_H0-IqL1nCLySpwd4-z7n3e4G4f/view?usp=sharing

Presskontakt
Anna Termine, 073 647 21 50

EXTINCTION REBELLION
Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad.

Extinction Rebellions tre grundkrav:
TALA KLARSPRÅK – Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om  

AGERA NU – Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025      

STÄRK DEMOKRATIN – Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.