This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimat- och cykelaktion mot Trafikverket – XR Sverige

Klimat- och cykelaktion mot Trafikverket

Aktivister från klimat- och cykelrörelser utför en gemensam aktion mot vad de ser som Trafikverkets ensidiga fokus på ökad biltrafik. Genom att lägga sig på marken och spela död bredvid cyklar utanför och inne i myndighetsbyggnaden önskar aktivisterna visa på vilka konsekvenser myndighetens nuvarande arbete leder till.  

– Trafikverket tvingar de boende utanför Kristianstad till bilberoende då man underfinansierar regionala cykelsatsningarna. Avgörande delar av landsbygdsvägnätet mellan tätorterna är helt olämpliga för cykling vilket hindrar boende att cykla även korta sträckor som ett par kilometer till närmaste affär utan att utsätta sig för stora risker. Trafikverket behöver kraftigt höja sin medfinansiering av de regionala cykelsatsningarna, både som andel och som totalt belopp, så att människor på landsbygden också kan få valfrihet i sin vardag, menar Tomas Stanislawski, ordförande i Cykelfrämjandet Kristianstad. 

Aktionen har fört samman aktivister från klimatrörelsen Extinction Rebellion, från Cykelfrämjandets lokalkretsar i Kristianstad, Västerås och Stockholm, samt från Cykelaktion Stockholm.

– När en rapport från Trafikverket visade att antalet bilar måste minska i Sverige för att vi ska klara klimatmålen så valde ledningen att stoppa rapporten. Man rullar upp fönsterrutan, sätter på AC:n och låtsas som om klimatförändringarna inte existerar. Vi kräver nu att Trafikverket förändrar sitt sätt att planera infrastrukturen och att redan planerade projekt pausas och genomgår en klimatkonsekvensbeskrivning, säger Björn Paxling, psykolog och klimataktivist i Extinction Rebellion från Malmö. 

Trots att 13 procent av svenskarnas dagliga resor sker med cykel är det endast en halv procent av infrastruktursatsningarna som är vikta till cyklingen. Trafikverkets eget cykelbokslut visar att cykelolyckorna ökar samtidigt som olyckor med andra trafikslag minskar.

– Jag ser aktionen som något nödvändigt då det varje år dödas och skadas ett antal cyklister i centrala Västerås på platser där Trafikverket är ansvariga för trafiksäkerheten. Detta sker med Trafikverkets goda minne och myndigheten har sedan den senaste dödsolyckan inte gjort en enda förbättring för trafiksäkerheten. Det är svagt av en myndighet som, enligt deras egen vision, möjliggör för att: “alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt”, avslutar Peppe Hämeenniemi, ordförande i Cykelfrämjandet Västerås.  

PRESSTALESPERSONER

Peppe Hämeenniemi, Cykelfrämjandet Västerås 070-369 58 37
Björn Paxling, Extinction Rebellion 0733-720 229

LÄS MER