This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister intar Folkhälsomyndigheten – XR Sverige

Klimataktivister intar Folkhälsomyndigheten

Hälso- och sjukvårdsutbildade klimataktivister från Extinction Rebellion har konstaterat att Folkhälsomyndigheten inte talar klarspråk om hur allvarligt hotet mot folkhälsan är, samt hur bråttom det är med omställning. De genomför därför en aktion i form av en presskonferens från myndighetens egna lokaler. 

Aktionen på Folkhälsomyndigheten utförs i samarbete med forskare från Scientist Rebellion samt Rebellmammorna som under senaste halvåret vuxit väldigt snabbt och genomfört en stor mängd manifestationer över landet. 
– Vi är extremt oroade över Sveriges otillräckliga hantering av klimat- och miljöfrågorna. Våra yrken och vårt föräldraskap innebär att skydda och ta hand om våra medmänniskor och barn. Idag skyddar varken Sveriges regering och riksdag eller dess myndigheter sin befolkning från mänsklighetens största hot – klimatkrisen, säger Sara Nilsson Lööv, psykolog och grundare av Rebellmammorna.

Folkhälsomyndigeten har under 2022 varit föremål för en tidigare klimataktion där myndighetens kommunikation och åtgärder avseende klimatkrisen kritiserades. Aktivisterna menar att myndigheten inte förbättrats sedan dess, vilket föranlett ett återbesök. 
– Folkhälsomyndigheten slår ifrån sig kritiken om bristande kommunikation, och hänvisar till rapporter som skrivits. Vi har granskat allt myndigheten kommunicerat under ett års tid på sociala medier, och antalet inlägg som informerar om kopplingen mellan klimatförändringar och hälsa är noll. Inte på något vis bidrar Folkhälsomyndigheten till den krisinsikt samhället desperat behöver för att ställa om, menar Björn Paxling, psykolog och doktor i psykologi. 

Aktivisterna kräver att Folkhälsomyndigheten kommunicerar hur allvarligt hälsohot klimatkrisen innebär, att de differentierar mellan olika uppvärmningsscenarion, samt att de aktivt förespråkar förebyggande åtgärder och inte enbart klimatanpassning. 
– Svenska makthavare håller fast vid att 1.5-gradersmålet är rimligt att fortsatt sträva mot, samtidigt som de inte levererar en politik som har en chans att klara det målet. Folkhälsomyndigheten baserar sina rapporter på det uppvärmningsscenario som är mest troligt utifrån faktiska mätningar av växthusgaser i atmosfären. Detta innebär en temperaturökning på över 4 grader till sekelskiftet. Klyftan mellan var vi är på väg och var allmänheten tror att vi är på väg är avgrundsdjup, säger Klas Ytterbrink Nordenskiöld, läkare och forskare. 

PRESSTALESPERSONER

Sara Nilsson Lööv, psykolog och grundare av Rebellmammorna
0708-20 99 33

Klas Ytterbrink Nordenskiöld, läkare och aktiv inom Extinction Rebellion
0733-46 95 95

Björn Paxling, psykolog, PhD och aktiv inom Extinction Rebellion
0733-72 02 29

Öppet brev till Folkhälsomyndigheten, februari 2023