This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Just nu blockeras Oljehamnen i Göteborg av träd och djur – XR Sverige

Just nu blockeras Oljehamnen i Göteborg av träd och djur

Efter att hälso- och sjukvårdspersonal från Extinction Rebellion stängt oljehamnen i Göteborg av hälsoskäl tidigt i morse, stänger aktivister utklädda till träd och djur ner oljehamnen i Göteborg på grund av den hälsorisk fortsatta oljeutsläpp innebär för den biologiska mångfalden.

– Om vi fortsätter att pumpa in 20 miljoner ton olja i Göteborgs hamn årligen så bidrar vi till den globala uppvärmningen vilket medför att vi påverkar, försvårar och utrotar fler och fler växter och djur och därmed den biologiska mångfalden, säger Malin Svensson som deltar i aktionen. 

 Träden och djuren håller också en presskonferens där de förklarar att om de dör, dör vi människor också. För att förhindra att artutrotningen fortsätter så tänker de därför stänga ner oljehamnen för gott

​​​​​​​– Arter dör i en allt snabbare takt och vi befinner oss i jordens sjätte massutdöende. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för människor, djur och hela ekosystem. De här två kriserna hänger tätt ihop. En minskad biologisk mångfald förvärrar effekterna av klimatförändringarna.​​​​​​​ 

Göteborgs stad har som mål att Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till år 2030 med ett klimatavtryck nära noll. Enligt den första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning är den omställningstakten helt otillräcklig. Industrin står för 43 procent av alla utsläppen varav Göteborgs raffinaderier är de största utsläppsbovarna. Varje år lossas 20 miljoner ton olja i Göteborgs Energihamn och inga planer på någon minskning finns.

– Med vår hamnaktion vill vi uppmärksamma på det vansinniga i att låta oljan forsa in i Göteborg samtidigt som politikerna har beslutat att vi ska bli fossiloberoende till 2030. Negativa effekter av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två parallella kriser som är starkt sammankopplade, och som har en tydlig koppling till mänskliga aktiviteter såsom fossila utsläpp. Med den globala uppvärmningen försvinner eller krymper  livsmiljöerna för flera arter, säger Annelie Ängdervik.

Hamnaktionen är en del av Göteborgsupproret där Extinction Rebellion riktar sig mot Göteborgs fossilindustri den 25-27 maj. 


Preskontakt:
Malin Svensson: 073 802 25 77
Annelie Ängdervik: 076 947 15 47

Bilder från aktionerna laddas upp på: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums
Extinction Rebellion Sveriges facebook: https://www.facebook.com/extinctionrebellionsverige