This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Hungerstrejkande klimataktivister: Vi vill träffa Stefan Löfven! – XR Sverige

Hungerstrejkande klimataktivister: Vi vill träffa Stefan Löfven!

Sedan måndag 18 november hungerstrejkar sex miljöaktivister från Extinction Rebellion utanför riksdagen. Syftet är att uppmärksamma risken för massvält till följd av klimatkrisen och den ekologiska kollapsen. De ber om att få träffa Sveriges ministrar för att prata om vad regeringen behöver göra för att möta miljöhoten.

Under veckan har hungerstrejkarna pratat med flera politiker, bland annat Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt. De har träffat Annika Jacobsson, stabschef hos Isabella Lövin, och blivit lovade ett möte med vice statsministern. Hungerstrejkarna har också haft ett samtal med finansminister Magdalena Andersson och bett om ett ordentligt möte. De vill även träffa statsminister Stefan Löfven. Mötena ska vara officiella och videofilmas. 

– Världens regeringar borde göra allt i sin makt för att skydda sina medborgares liv men tar idag inte sitt ansvar. Sveriges regering är inget undantag. När våra politiker försätter oss i fara behöver vi säga ifrån. Jag hungerstrejkar för att inget annat sätt har fungerat för att få våra makthavare att agera, säger Christian Nilsson, en av hungerstrejkarna. 

– Jag hoppas att vi genom ett personligt möte med statsministern kan dela med oss av vår kärlek till allt levande på jorden och vår övertygelse om att vi behöver agera för att rädda det vi kan. Redan idag svälter människor på grund av klimatförändringarna. Stefan Löfven har ett särskilt ansvar att leda Sveriges insatser mot klimatkrisen och artdöden och vi vill att han använder sin makt, säger Lee Lundgren, en av hungerstrejkarna. 

Hungerstrejkarna ber om ett möte på minst en timme som spelas in, och som är schemalagt med minst 24 timmars varsel. 

Pressbilder: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums

Om Extinction Rebellion: Ett folkligt uppror som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att politikerna agerar omedelbart och kraftfullt för att bromsa utvecklingen. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Extinction Rebellion startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige.

https://www.extinctionrebellion.se / www.facebook.com/extinctionrebellionsverige

Bakgrund: 

Torka, stormar, värmeböljor och skogsbränder i kombination med surare hav undergräver världens livsmedel- och vattensäkerhet. Global uppvärmning kan leda till mer än 140 miljoner internflyktingar (källa: Världsbanken) 2050 i tre av världens mest tätbefolkade delar – Afrika söder om Sahara, Sydasien och Latinamerika.

En varmare planet, ökenspridning på jordbruksmark, kollaps av fiskbestånden och förstörelse av biologisk mångfald gör det mycket svårare att mata världens människor. De minst ansvariga för krisen kommer att drabbas hårdast (källa: IPCC). Cirka 820 miljoner människor världen över lider redan av hunger och svält (källa: FAO). Ett trendbrott skedde 2016 då antalet hungriga människor i världen började stiga efter en lång minskning. Den ökande hungern kunde även konstateras 2017.

Om inget görs kommer klimatkrisen och den ekologiska krisen att störa livsmedelssystemen ytterligare. Många riskerar att svälta eller dö i slutet av seklet.

Extinction Rebellions hungerstrejkare planerar att svälta sig själva så länge de kan för att få makthavare att uppmärksamma krisen och agera i enlighet med upprorets krav:

1. Tala klarspråk. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.

2. Agera nu. Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges utsläpp av växthusgaser till netto-noll år 2025.

3. Stärk demokratin. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Hungerstrejken är öppen för personer över 16 år. Personerna kan välja att strejka konstant eller att delta i en ”rullande” hungerstrejk där de varvar självsvält i 12 eller 24 timmar med att äta under samma period. Extinction Rebellion rekommenderar starkt alla som deltar i strejken att rådgöra med sina läkare först. Vi avråder personer med lågt BMI eller en historia av ätstörningar från att delta i strejken.

Personerna som hungerstrejkar kommer att äta vitaminer och mineraler, särskilt kalium och vitamin B1, som är nödvändiga för kroppen att ta in varje dag. 

Källor:

* Världsbanken, tiny.cc/vbanken

* IPCCs rapport om Klimatförändringar och marken från 2019: ipcc.ch/report/srccl/ 

* FN:s livsmedelsmyndighet FAO, fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/