This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Hårdare tag mot klimataktivister efter påtryckningar från Göteborgs Hamn – XR Sverige

Hårdare tag mot klimataktivister efter påtryckningar från Göteborgs Hamn

25-27 maj  kommer Extinction Rebellion att genomföra aktioner riktade mot fossilindustrin i Göteborg. Nu meddelar polisen att de kommer att ha en hårdare attityd gentemot aktivisterna efter påtryckningar från Göteborgs hamn.
– Denna eskalering tyder på att de vill tysta klimatrörelsen för att kunna fortsätta med en verksamhet som eldar på klimatkrisen.


Polisen i Göteborg har beslutat att ge aktivisterna mindre utrymme för att demonstrera och uttrycka sina åsikter. De kommer dessutom att byta brottsrubriceringen från ohörsamhet mot ordningsmakten till sabotage, om aktivisterna blockerar oljeindustrin längre än 20 minuter. Ohörsamhet mot ordningsmakten innebär i det här sammanhanget att den som deltar i en blockad vägrar lyda polisens order att flytta på sig. Påföljden brukar bli 30-40 dagsböter. Sabotage ger fängelse i upp till fyra år.

Den eskalering polisen i Göteborg nu bestämt sig för är i strid med vad FN uttrycker i sin specialrapport A/76/222 där  stater och bolag som bedriver klimatskadlig verksamhet uppmanas att inte driva rättsliga påföljder gentemot dem som utövar fredlig civil olydnad för att belysa klimatkrisen.
– I en demokrati är det viktigt att värna rätten att demonstrera. Klimatkrisen kommer inte att försvinna för att de klimataktivister som kämpar för en beboelig planet  straffas hårdare.

Klimataktivister runt om i världen straffas allt hårdare. Nyligen blev två aktivister från Just Stop Oil som klättrat upp på ett brofäste i London, dömda till tre års, respektive två år och sju månaders fängelse. i januari dömdes den första klimataktivisten i Sverige, Pontus Bergendahl, till två månaders fängelse. 

– När ett av stadens kommunala bolag krokar arm med fossilindustrin, samtidigt som polisen låter sig styras av näringslivsintressen är hela vår demokrati allvarligt hotad.

Presstalesperson: Fredrik Ängdervik 070 291 72 91

FAKTA OM GÖTEBORGSUPPRORET 25 – 27 MAJ

Under 2022 genomförde XR ett nationellt uppror mot de fossila subventionerna i Sverige. Det ägde rum både i Stockholm, vår politiska huvudstad, och i Göteborg, vår fossila huvudstad.

Under Göteborgsupproret i juni 2022 ville vi väcka allmänheten, men framförallt de styrande politikerna, till att aktivt verka för en fossilfri framtid.

Ett år senare kan vi konstatera att ingenting har hänt, varken nationellt eller lokalt i den fossila huvudstaden – därför kommer vi nu tillbaka och frågar: “VAD ÄR PLANEN?”.

Staden låter Göteborg hamn AB – likt en nykter langare – gröntvätta den egna verksamheten och samtidigt berika sig på oljan som flödar in genom oljehamnen, år efter år, dag efter dag.

Under Göteborgsupproret 2.0  kommer vi  med fredlig civil olydnad och lagliga aktioner göra vad vi kan för att stoppa Göteborgs fossila beroende.
Vi ska framföra vårt budskap till allmänheten, politiker och den fossila industrin. Vi agerar av kärlek och omsorg för våra barn och barnbarn och deras framtid.
Vi ska: “ÄLSKA LIVET och STOPPA FOSSILET”.

Göteborgs kommun måste:

  • klippa banden till den fossila ekonomin,
  • stänga oljehamnen och raffinaderierna,
  • skapa en fossilfri stad.​


SOCIALA MEDIER
Facebook: https://www.facebook.com/extinctionrebellionsverige
Instagram: https://www.instagram.com/extinctionrebellionsv/
Twitter: https://twitter.com/ExtinctionR_SV

Extinction Rebellion är ett internationellt uppror som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige.
https://www.extinctionrebellion.se