This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Forskare i Scientist Rebellion utför klimataktion mot regeringen – XR Sverige

Forskare i Scientist Rebellion utför klimataktion mot regeringen

Under veckan kommer över 1000 forskare inom klimatnätverket Scientist Rebellion runtom i världen att utföra disruptiva klimataktioner. Forskarna riktar sina aktioner mot beslutsfattare och makthavare för att kräva en omedelbar respons på klimatkrisen i linje med forskningen.

Nyligen släpptes den senaste IPCC-rapporten, men makthavarna struntar återigen i varningarna i rapporten. Världen är på väg mot en eskalerande klimatkatastrof som redan i dag drabbar miljontals människor årligen. Forskningen är tydlig att utsläppen drastiskt måste minska. I Sverige måste utsläppen minska med ca 38% per år för att på ett rättvist sätt vara i linje med Parisavtalet. För detta behövs en radikal samhällsförändring, bland annat genom att den tillväxtbaserade ekonomiska modellen ersätts med en rättvis ekonomi som håller sig inom de planetära gränserna.

I Stockholm kommer en grupp forskare genomföra en störande aktion mot regeringen. Forskarna uppmanar regeringen att bryta sin destruktiva ekonomiska politik. En liten rik elit står för merparten av utsläppen och utnyttjandet av naturresurser. Den rikaste tiondelen av befolkningen genererar hälften av alla utsläpp. I ett läge då ekonomin radikalt måste förändras väljer regeringen trots detta att sänka skatten med 13 miljarder för denna rikaste tiondel. Dessutom utökar regeringen de fossila subventionerna med runt 10 miljarder per år, bland annat genom sänkt bensinskatt och utökat reseavdrag för fossilbilar. Därmed ökar det statliga stödet till fossila transporter och energi till över 40 miljarder per år.

Regeringen för en politik som eldar på klimatkrisen och ökar samhällsklyftorna. Krisen drabbar redan fattiga och utsatta hårt, bland annat genom mer frekvent extremväder, inflation och skenande matpriser. Regeringens politik går stick i stäv med forskningen. Det är en politik som finansierar klimatkollapsen och på längre sikt vår död, säger Thomas Hörberg, en av forskarna aktiv i Scientist Rebellion.

Forskarna uppmanar regeringen att lyssna på forskningen och att göra det som behövs för en rättvis omställning. De rika behöver beskattas hårdare och intäkterna måste användas till att bygga ett jämlikt och hållbart samhälle, bland annat genom att bidra till FN:s fond för skador och förluster. Forskarna kräver även att regeringen genast slopar alla fossila subventioner, för att den kraftiga utsläppsminskning som behövs ska bli möjlig.

Det är de som bär störst skuld till den krissituation vi befinner oss i som i första hand har ansvaret för att ta oss ur krisen. En livstil i lyx som förstör världen för andra måste kosta. Och våra skattepengar ska användas till att bygga ett hållbart samhälle, inte till att rasera det samhälle vi har. Vi kan inte fortsätta stödja den dödliga fossilindustrin med statliga pengar, säger Esther Hauer, också aktiv i Scientist Rebellion.

Exakt tid och plats för forskarnas aktion mot regeringen kommer att tillkännages när aktionen startar. Scientist Rebellion håller även en presskonferens om kampanjen på måndag den 15 maj, klockan 15.00.

Mer information om och ytterligare material från kampanjen kan hittas här:

scientistrebellion.org/campaigns/the-science-is-clear/

https://drive.google.com/drive/folders/10IHzO62rnz1KsDAjI521vo0qvqATY7TC?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1l7EwLeGsPtMhGqyOT-kEe9NW_CticmvSXSJ060vtFow/edit?usp=sharing

Presskontakter

Jeannette Eggers, tel 073-089 02 24, jeannette.eggers@slu.se

Thomas Hörberg, tel 070-755 97 01, lars.thomas.hoerberg@gmail.com

Scientist Rebellion är en växande klimataktivistgrupp med över 1000 forskare och akademiker i 32 länder. Medlemmarna består av allt från forskarstudenter och professorer till IPCC-författare och ledande klimatforskare. Genom disruptiva och fredliga aktioner kräver Scientist Rebellion akut utfasning av fossila bränslen genom ekonomisk nedväxt. Vid aktioner med civilt motstånd, har deltagande forskare på sig labbrockar, och frivilliga organiserar merparten av kampanjerna. The Climate Emergency Fund stödjer Scientist Rebellions rekrytering, träning, kapacitetsuppbyggnad och utbildningsinsatser. Läs mer på scientistrebellion.org.