This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Forskare i Scientist Rebellion kastar låtsasblod på Finansdepartementet – XR Sverige

Forskare i Scientist Rebellion kastar låtsasblod på Finansdepartementet

För att symbolisera att regeringen finansierar klimatkollapsen, och i förlängningen vår död, utför forskare från Scientist Rebellion en klimataktion där de kastar låtsasblod på Finansdepartementet. Forskarna uppmanar regeringen att lyssna på forskningen och börja föra en ekonomisk politik för en rättvis omställning till ett jämlikt, hållbart och fossilfritt samhälle. 

Världen är på väg mot en eskalerande klimatkatastrof som redan i dag drabbar miljontals människor årligen. Forskningen är tydlig med att utsläppen måste minska drastiskt och omedelbart. I Sverige måste utsläppen minska med ca 38 % per år för att på ett rättvist sätt vara i linje med Parisavtalet. För detta behövs en radikal samhällsförändring mot en rättvis och icke-tillväxtbaserad ekonomi som håller sig inom de planetära gränserna. Ett första nödvändigt steg mot detta är att regeringen bryter sin destruktiva ekonomiska politik.

Regeringen för en politik som eldar på klimatkrisen och ökar samhällsklyftorna. Krisen drabbar redan fattiga och utsatta hårt, bland annat genom mer frekvent extremväder, inflation och skenande matpriser. Regeringens politik går stick i stäv med forskningen. Det är en politik som finansierar klimatkollapsen och på längre sikt vår död, säger Thomas Hörberg, en av forskarna aktiv i Scientist Rebellion.

De som har störst skuld till klimat- och miljökrisen måste ta störst finansiellt ansvar för omställningen. Globalt står en liten rik elit för merparten av utsläppen och utnyttjandet av naturresurser. Den rikaste tiondelen av befolkningen genererar hälften av alla utsläpp. Om denna tiondel skulle minska sina utsläpp till samma nivå som en genomsnittlig person skulle utsläppen minska med en tredjedel. I Sverige är den rikaste procentens utsläpp åtta gånger högre än utsläppen från de 50 % med lägst inkomst. De rikaste 10 procenten släpper ut 3.5 gånger mer än de 50 % fattigaste och genererar en fjärdedel av de totala utsläppen. Trots detta väljer regeringen att sänka skatten med 13 miljarder för denna rikaste tiondel. De rika behöver i stället beskattas hårdare så att skatteintäkterna kan användas till att bygga ett jämlikt och hållbart samhälle, bland annat genom att bidra till FN:s fond för skador och förluster.

Det är de som bär störst skuld till den krissituation vi befinner oss i som i första hand har ansvaret för att ta oss ur krisen. En livsstil i lyx som förstör världen för andra måste kosta. Och våra skattepengar ska användas till att bygga ett hållbart samhälle, inte till att rasera det samhälle vi har. Vi kan inte fortsätta stödja den dödliga fossilindustrin med statliga pengar, säger Esther Hauer, också aktiv i Scientist Rebellion.

För att utsläppen ska minska snabbt måste också fossil energi bli dyrare och förnybar vara billigare. Trots detta utökar regeringen de fossila subventionerna med nästan 9 miljarder per år, bland annat genom sänkt bensinskatt och utökat reseavdrag för fossilbilar. Därmed ökar det statliga stödet till fossila transporter och energi till nästan 40 miljarder per år. Regeringen måste genast slopa alla fossila subventioner, för att den kraftiga utsläppsminskning som behövs ska bli möjlig.

Aktionen är en del av en global kampanj där över 1000 forskare inom Scientist Rebellion runtom i världen utför disruptiva klimataktioner. Forskarna riktar sina aktioner mot beslutsfattare och makthavare för att kräva en direkt respons på klimatkrisen i linje med forskningen. Scientist Rebellion håller en presskonferens om kampanjen på måndag den 15:e maj, klockan 15.00-16.00.

Aktionen sker den 12 maj kl. 8 på Jakobsgatan 24, Stockholm

Bilder från aktionen kommer att läggas upp direkt på denna telegramkanal: https://t.me/SRswedenMedia

Mer information om och ytterligare material från kampanjen kan hittas här:

scientistrebellion.org/campaigns/the-science-is-clear/

https://drive.google.com/drive/folders/10IHzO62rnz1KsDAjI521vo0qvqATY7TC?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1l7EwLeGsPtMhGqyOT-kEe9NW_CticmvSXSJ060vtFow/edit?usp=sharing

Presskontakter

Jeannette Eggers, tel: 073-089 02 24, e-post: jeannette.eggers@proton.me

Aitzkoa Lz. De Lapuente, tel: 072-918-0415, e-post: aitzkoa@protonmail.com

Scientist Rebellion är en växande klimataktivistgrupp med över 1000 forskare och akademiker i 32 länder. Medlemmarna består av allt från forskarstudenter och professorer till IPCC-författare och ledande klimatforskare. Genom disruptiva och fredliga aktioner kräver Scientist Rebellion akut utfasning av fossila bränslen genom ekonomisk nedväxt. Vid aktioner med civilt motstånd, har deltagande forskare på sig labbrockar, och frivilliga organiserar merparten av kampanjerna. The Climate Emergency Fund stödjer Scientist Rebellions rekrytering, träning, kapacitetsuppbyggnad och utbildningsinsatser. Läs mer på scientistrebellion.org.

Källor

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563467.2019.1598964

https://klimatkollen.se/Paris_compliant_Swedish_CO2_budgets-March_2022-Stoddard&Anderson.pdf

https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1728209

https://www.iea.org/commentaries/the-world-s-top-1-of-emitters-produce-over-1000-times-more-co2-than-the-bottom-1

https://oxfam.se/wp-content/uploads/2022/11/Oxfam.Svensk-klimatojamlikhet.2020.pdf