This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Flyg på Arlanda stoppat av Extinction Rebellion – XR Sverige

Flyg på Arlanda stoppat av Extinction Rebellion

Extinction Rebellion Sverige genomför en aktionsvåg mot flyget, där rörelsen kräver att regeringen stoppar de massiva subventionerna till flygbranschen. I en global jämförelse är det en av världens största aktioner mot flygbranschen. På Arlanda stoppades i morse ett flygplan som skulle gå till Göteborg från att lyfta. Under helgen har flertalet flygplansaktioner ägt rum.

– Det är orimligt att svenska staten lägger 10 miljarder kronor om året på att subventionera flyget när vi befinner oss i början av en klimatkatastrof, säger Klas Ytterbrink Nordenskiöld, 35, tvåbarnsförälder och läkare i Stockholm.

På måndagsmorgonen boardade Klas Ytterbrink SAS-flyget från Stockholm till Götebord med avgångstid 08.10. Före avresa ställde sig han sig lugnt upp från sin sittplats och att förklarade han inte kommer sätta sig igen då han utför en fredlig klimatmanifestation. Klas blev sedan bortburen av skyddsvakter.

– Jag står här idag för mina barn. För att stå upp för deras framtid. För att protestera mot att Sverige, genom varje subventionerad flygresa, ökar hotet mot deras framtid istället för att motverka det, säger Klas.

För att uppnå Parisavtalets mål om max två graders klimatupphettning krävs enligt FN:s klimatorgan IPCC en omfattande samhällsomställning på alla nivåer av ett slag som aldrig tidigare skådats i historien. Trots det ger regeringen mer än 11 miljarder i subventioner bara till flygindustrin, vilket motsvarar runt hälften av miljöbudgeten för 2022 (22 miljarder). I ett internationellt avtal om luftfart som regeringen ingick 2021 framgår det att flygtrafiken planeras expandera fram till 2050.

Under helgen har aktivister i Extinction Rebellion utfört flertalet fredliga aktioner mot flygplatser i stora delar av landet med krav att regeringen, som ett första steg i en rättvis klimatomställning, måste stoppa alla flygsubventioner.

– Jag använder fredlig civil olydnad för att vårt samhälle har totalt misslyckats med att minska flygindustrins utsläpp. Vi medborgare måste agera kraftfullt för att förändra flygpolitiken som bidrar till en förstörd livsmiljö för oss alla, säger Martin Smedjeback, 48, heltidsaktivist från Haninge, som har jobbat som aktivist och föreläsare inom ickevåld, fred och djurrätt de senaste 20 åren. Martin blev stoppad från att gå ombord på planet.

Svenskarnas flygresor släpper ut ungefär 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är mer än hälften av Sveriges totala koldioxidbudget för att klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. För sin aktion riskerar aktivisterna att få allt ifrån böter till sex månaders fängelse som straff.

– Jag är livrädd att mina barn ska behöva leva med konsekvenserna av 2 graders uppvärmning eller mer. Och det är dit vi är på väg. Som läkare står jag här därför att jag varje dag utkämpar en kamp mot sjukdom och död. En kamp för en god hälsa. Men jag ser klimatförändringarna komma, säger Klas Ytterbrink.

Presskontakt:

Klas Ytterbrink Nordenskiöld, 073-346 95 95,
klas.nordenskiold@gmail.com

Martin Smedjeback, 070-257 90 97,
smedjeback@gmail.com

Samuel Jarrick, 070-831 98 68,
samuel.jarrick@gmail.com

Arvid Gudmundsson, 073-9081433
arvid.gudmundsson1988@gmail.com