This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Extinction Rebellion stoppar plan på Malmö Airport – XR Sverige

Extinction Rebellion stoppar plan på Malmö Airport

Just nu stoppar Extinction Rebellion ett SAS-plan på väg från Malmö Airport till Arlanda. Klimataktivister kommer att stoppa flyg över hela Sverige i den största civila olydnadsaktionen mot flygindustrin någonsin.

– För varje dag som går blir klimatkrisen alltmer akut. Vi kräver att regeringen slutar använda skattepengar för att rädda flygindustrin, säger Christian Nilsson.

När planet var på väg att taxa ut ställde sig Christian Nilsson upp, läste upp ett klimattal och vägrade sätta sig. Det är tredje gången Extinction Rebellion Sverige stoppar flygplan i syfte att få regeringen att stoppa de fossila subventionerna.

– Vi måste agera på klimatkrisen och sänka våra utsläpp drastiskt. Vi måste få ner utsläppen nu, även om det är dyrt och omständigt på kort sikt. Det handlar om att undvika ekologisk kollaps och ökade globala klyftor, liksom krig och konflikter, säger Christian Nilsson.

Före aktionen har Extinction Rebellion kontaktat berörda politiker. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll har fått frågan om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minska utsläppen. Infrastrukturministern Tomas Eneroth har ombetts att svara på hur planen ser ut för en 45-procentig minskning av utsläppen från flyget fram till 2030, något som han lovade på COP26. Hittills har ingen av dem svarat.

– Flygbranschen har länge varit klimatskadlig och står inte på långa vägar för sin miljökostnad, utan subventioneras som få andra delar av transportsektorn, säger Ellen Casey.
Flyget är befriat från både energi- och koldioxidskatt och har nedsatt eller ingen moms, både inrikes och utrikes. Under pandemin stöttade dessutom staten flygindustrin med miljardbelopp i form av direkta bidrag samt kreditgarantier.

Trots stödet går många flygplatser på knäna. Olönsamma flygplatser blir uppköpta av kommuner och drivs vidare med skattepengar. När efterfrågan går ner kör flygbolagen tomma plan för att behålla sina bidrag och start- och landningstider. För att överleva i den hårda konkurrensen dumpas biljettpriserna.

Svenskarnas flygande påverkar klimatet lika mycket som hela personbilstrafiken. Att flyga är en av de mest utsläppsintensiva aktiviteter en enskild individ kan ägna sig åt.
– För att nå Sveriges klimatmål och uppfylla Parisavtalet måste flygandet minska drastiskt de närmaste åren. Ny teknik hinner inte implementeras på den korta tid som vi har på oss att minska utsläppen. Biobränsle är inte heller en hållbar lösning då den utarmar den biologiska mångfalden, säger Sima Nasizadeh

Redan för en dryg månad sedan kontaktade rörelsen både polisen, flygledningen och säkerhetspersonal för att berätta om aktionen och genom dialog med dessa genomföra så säkra aktioner som möjligt.
 
FAKTA OM EXTINCTION REBELLION Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad som metod för att uppmärksamma klimatkrisen och den ekologiska krisen. Rörelsen bildades år 2018 i Storbritannien och har tre krav: Tala klarspråk, Agera nu och Stärk demokratin. Läs mer om kraven och om rörelsen här: https://extinctionrebellion.se/

Presskontakter:

Namn: Ellen Casey
Mobilnr: 07344280​​12
Mailadress: ellen.casey98@gmail.com

Namn: Peter Forsberg
Mobilnr: 0762096202
Mailadress: peter.fairphone@gmail.com

Pressfoton: https://www.flickr.com/people/extinctionrebellionsverige/

Hemsida Facebook Twitter Instagram YouTube

Copyright © 2022 Extinction Rebellion Sverige, All rights reserved.