This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Extinction rebellion i Göteborg protesterar mot Norges utvinning av olja i arktis – XR Sverige

Extinction rebellion i Göteborg protesterar mot Norges utvinning av olja i arktis

Norge och Greenpeace Norden har stämt norska staten för att man tillåter oljeutvinning i Arktis. Den 4 november ska ärendet upp i Högsta domstolen och den 3 november genomför Extinction rebellion en aktion mot Norges regering utanför Norges konsulat i Göteborg.

– Att dela ut oljelicenser mitt i en eskalerande klimatkris är förstås helt vansinnigt. Det strider mot den norska grundlagen och mot Parisavtalet som Norge undertecknat. Det är dessutom i strid med den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, säger Jonas Gunnarsson.

Under aktionen utanför Norges hus kommer en protestskrivelse att överlämnas till Norges generalkonsul. Aktivisterna kommer också att genomföra en symbolisk hängningsaktion där tre personer står på smältande isblock för att symbolisera hur isen smälter under våra fötter.

Tillsammans med andra miljörörelser över hela världen anser Extinction Rebellion att oljeutvinning i Arktis helt orimlig med tanke på att nuvarande oljekällors produktion redan ger en för hög nivå av koldioxid i atmosfären. Utvinningen i Arktis är också riskfylld då havets ekologiska system är ännu mer känsligt där. Flera av oljelicenserna som delas ut gäller dessutom för de mest sårbara och värdefulla områdena. En oljeolycka i dessa områden kan bli katastrofalt för livet i Arktis.

Samtliga 19 domare är närvarande under rättegången i den norska högsta domstolen, vilket är oerhört sällsynt.

 – Det visar vilken vikt domstolen lägger vid det här historiska rättsfallet. Utgången kan skapa prejudikat för liknande klimaträttsfall runt om i världen. Därför kräver vi att den norska regeringen stoppar utvinningen av olja i Arktis. Vi måste sluta utvinna och bränna fossila bränslen nu.

Pressbilder: Bilder från aktionen laddas upp till: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums

Fakta: Protestaktionen äger rum utanför Norges hus på Skånegatan i Göteborg, från 10:00 och framåt.

Mer information om målet: 
https://nu.no/saker/klimasoksmal/2020/09/aksjonsdaghoyesterett/
https://www.greenpeace.org/sweden/nyheter/45180/historiskt-klimatrattsfall-tas-upp-i-hogsta-domstol-kan-gora-oljeborrning-i-arktis-olagligt/
https://naturvernforbundet.no/klimasoksmalet-hva-har-skjedd-sa-langt/category4225.html
https://www.besteforeldreaksjonen.no/2020/10/vi-er-fort-bak-lyset/