This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Extinction rebellion gjorde vägblockad för klimatnödläge – XR Sverige

Extinction rebellion gjorde vägblockad för klimatnödläge

På lördag 17/8 gjorde EXTINCTION REBELLION en dubbel vägblockad i Stockholm. Platsen var Lindhagsplans rondell. Aktivisterna stoppade utfarten i rondellen mot Alvik/Essingeleden. Samtidigt gjordes en massiv blockad i rondellen för de bilister som skulle in till Stockholm.

Detta gjordes för att vår regering bara pratar och inte agerar utifrån den klimatkris som vi står inför. Isar smälter, förlängda torrperioder, översvämningar samt fler och våldsammare naturkatastrofer kommer allt tätare. Vi står även mitt i en massdöd av människor, djur och växter: Mer än 500 000 personer dör varje år av klimatförändringar (Källa: Climate Vulnerable Forum & DARA, 2012), 7 miljoner av luftföroreningar (WHO), och 150 arter försvinner varje dag (FN). Vi är redan uppe i dessa tal och det kommer bara förvärras om inget görs åt denna kris. kris.

Blockaden var förstås inte riktad mot bilisterna, en del av oss som deltog kör också bil ibland. Blockaden var riktad mot regeringen och personer i maktposition. Det är dessa som vägrar ta de livsviktiga beslut som behövs tas. De behöver erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge! Först säga det och sedan agera efter det. Det behövs också att vi gör drastiska och omedelbara systemförändringar så att klimatet kan stabiliseras och så att naturen kan återhämta sig. Blockaden uppmärksammade att våra folkvalda stoppar huvudet i sanden och säger fina ord, men de agerar som om att business as usual är okej. Det står vi stark EMOT.

”Politikerna kommer inte att göra tillräckligt om vi inte trycker på. Det är alldeles för lätt att bara fortsätta som vanligt.”​​​​​​​ – Henrik Garbergs, deltagare.

Aktivisterna var av olika ålder och kom från olika sociala grupper, men alla var överens om detta: vi behöver ett totalt stopp och ett helomvänt system. Miljörörelser har under lång tid använt sig av alla lagliga metoder som gått och det har ändå inte hjälpt, så nu tar vi till civil olydnad för att inte ignoreras och för att vi vägrar att ge upp. Med blockaden så uppmanar vi i Extinction rebellion att Sveriges regering ska utlysa KLIMATNÖDLÄGE och det är NU!

Blockaden startade med att ett övergångställe med trafikljus blockerades. Det gjordes för aktivisternas och bilisternas säkerhet. När trafiken började bromsa in så gick den andra delen av blockaden ut på vägen och gjorde sin blockad i rondellen. I blockaden var aktivisterna lugna och höll sig till fredlig civil olydnad, vilket är Extinction rebellions tillvägagångsätt. Samma principer som användes av Martin Luther King och Gandhi. Det blev stundtals lite tumult när vissa bilister körde upp på trottoarer för att komma förbi blockaden. Andra bilister var mycket upprörda. Det fanns också fullt av människor som visade tummen upp och sympatiserade med aktivisterna. En del aktivister hade som uppgift att bemöta biltrafikanter och förbipasserande. De hade med sig fylgblad och förklarade varför vi gjorde just denna blockad. Polisen gav aktivisterna fem minuter på sig att förmedla sitt budskap och sedan lämna gatorna. När fem minuter gått så gick delar av blockaden av vägen, medan andra satte sig ner. Polisen började då bära bort dem från gatan, en efter en.

”Jag gör det här för att mina barn ska få ha en framtid. För just nu har de inte det.” – Isabelle Letellier, deltagare.

Strax därefter kom en ambulans och då gick aktivisterna från den stora blockaden av självmant för att säkerställa att ambulansen skulle komma fram så fort som möjligt. Efter det började polisen bära bort personerna i den andra delan av blockaden.

Aktionen avslutades med att aktivisterna samlades i ett råd och tog ett konsensusbeslut. De beslutade att gå ett varv runt rondellen för att sen gå ner i Rålambshovsparken och ha ett gemensamt och tydligt avslut. Polisen godkände aktivisternas beslut och såg till att demonstrationståget fick ett säkert varv runt rondellen.