This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Efter aktionen “Det är blodigt allvar” – XR Sverige

Efter aktionen “Det är blodigt allvar”

Vi konstaterar tyvärr Stockholms stads trafikkontors ohållbara beslut att tömma de fontäner som rödfärgades i aktionen den 16 juni. Vi konstaterar dessutom att flera nyhetsmedier har rapporterat partiskt om detta genom att påstå att Extinction Rebellions aktion var “kostsam” och ett slöseri med vatten. Detta utan att tydliggöra att detta är trafikkontorets påstående och utan att kontakta oss för en kommentar.

Extinction Rebellion Sverige har varit noggrann både med att välja en miljövänlig färg och kommunicera vilken färg som användes. Information om färgen lämnades vid varje fontän som färgades och tydliggjordes på våra kommunikationskanaler och i pressmeddelandet. En snabb titt på innehållsförteckningen på den använda färgen (se nedan för mer information om färgen)  kan bekräfta att hela processen med att rengöra, tömma och återställa fontänerna inte är något annat än undermålig resursanvändning. Stockholms stads trafikkontors beslut var därför ogenomtänkt och de får själva stå för beslutet att slösa vatten och skattepengar.

Att Stockholms stad över huvud låter fylla fontäner mitt i torkan kan i sig problematiseras ur ett miljöperspektiv. Och det beslutet ansvarar inte heller Extinction Rebellion för. Vi kan självklart ha förståelse för att det är obehagligt att kommunicera vilket blodbad klimatkrisen kommer att innebära när inga åtgärder tas som är i linje med vad klimatforskningen kräver. Det går såklart snabbare att byta ut vattnet än att kommunicera allvaret och agera. 

Extinction Rebellions aktion står i proportion till klimatnödläget. Enligt WHO är klimatkrisen det största globala hot mot vår hälsa redan i dag och den förväntas döda 250 000 personer per år från 2030 till 2050. Enligt IPCC:s senaste rapport bor i dag mer än 3 miljarder människor i områden som är mycket sårbara (highly vulnerable) för klimatförändring. Detta innebär redan i dag extrema utmaningar för tillgång till vatten, matproduktion och själva existensen av miljoner människor. Dessa hot kommer att intensifieras och påverka många fler människor i takt med den tilltagande globala uppvärmningen. Europa kommer inte undan: precis som vi redan börjar se i Sverige i dag kommer vi få mer extrema väder såsom torka och värmeböljor som kommer att hota matproduktionen. IPCC-rapporten slår fast att makthavares val att agera eller inte agera från och med nu kommer avgöra hur många liv står på spel i framtiden.

Extinction Rebellion vill inget hellre än att stänga ned sin verksamhet när alla från regeringen till kommuner talar klarspråk, agerar nu och förstärker demokratin för att hantera klimat- och miljökrisen på ett rättvist sätt. Till dess kommer Extinction Rebellion fortsätta använda fredlig civil olydnad för att kommunicera hur dramatiskt läget vi befinner oss i är.

Mer information om färgen:

Samtliga fontäner färgades med Hydra Pond Dye, en miljövänlig och giftfri färg som minskar eller stoppar tillväxten av alger och ogräs. Färgen är helt fri från bekämpningsmedel, herbicider och andra kemikalier. Den är vidare helt ofarlig för fiskar, fåglar samt andra vilda och tama djur. Den är helt ofarlig för människor att bada i och kan även drickas utan fara och användas för att vattna växter. Denna färg används vanligen för att försöka motverka algblomning och ogrästillväxt i fontäner och dammar genom att stoppa ljuset från att nå botten och därmed hindra fotosyntes. Hydra Pond Dye bryts ner av solljus och späds ut av regnvatten. Stockholms stad kunde därför helt enkelt ha tagit beslut att låta tiden återställa vattnets naturliga färg.

Källor:

Länk till WHO: https://www.who.int/health-topics/climate-change#tab=tab_1

Länk till IPPC-rapporten: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/ 

Presskontakt:
Isabelle Letellier, 076 417 45 88, isabelle.letellier@gmail.com

Maria Palselius, 073 657 48 45, mkpalselius@hotmail.com
 

Pressbilder från aktionen finns här: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/

FAKTA OM EXTINCTION REBELLION
Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns i dag i flera delar av Sverige och världen.