This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

COP26-upproret – XR Sverige

COP26-upproret

31 oktober – 11 november möts världens ledare för det tjugosjätte partsmötet, COP26, i Glasgow. Under det historiska klimattoppmötet samlar Extinction Rebellion delar av miljörörelsen för en marsch i Stockholm där kravet är klimaträttvisa – att Sverige ska gå före i omställningen och göra sin rättvisa del. Under marschen kommer det förekomma ett antal stopp med performancekonst, tal och annat.

Sveriges klimatmål är inte i linje med Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader, utan är i linje med en uppvärmning på 2,5 till 3 grader till slutet av seklet. De är heller inte i linje med Parisavtalets rättviseprincip, som säger att rika länder och länder med stora historiska utsläpp ska gå före i omställningen.

– Klimatförändringarna är till största delen orsakad av att den rika delen av världen, inklusive oss i Sverige, släppt ut stora mängder växthusgaser det senaste seklet och fortfarande lever långt över planetens gränser. Det är den stora delen av problemet, inte det ökande välståndet i fattigare delar av världen som vissa vill skylla på, säger Peter Forsberg som är aktiv i Extinction Rebellion.  Det är långt ifrån alla utsläpp som räknas i Sveriges officiella utsläppsstatistik. Sveriges territoriella utsläpp har minskat sedan 1990 men de konsumtionsbaserade utsläppen är nästan oförändrade. Endast 36 % av Sveriges totala utsläpp omfattas av regeringens territoriellt baserade klimatmål. – För att vi ska göra vår del i omställningen måste våra ledare först sluta ljuga om våra utsläpp. Att inte räkna utsläpp från utrikesresor, eller varor importerade från andra länder är bedrövligt. På det sättet kan vi exportera våra utsläpp någon annanstans. För atmosfären gör denna kreativa bokföring ingen skillnad, säger Thomas Hörberg från Extinction Rebellion.

Extinction Rebellion samlar människor på Stockholms gator under COP26 med följande krav:
SLUTA SIFFERTRIXANDET  Tala klarspråk om våra utsläpp! I nuläget omfattar våra klimatmål bara ungefär en tredjedel av våra utsläpp. Atmosfären känner inte till landsgränser, och bryr sig inte om huruvida utsläppen kommer från produktion eller konsumtion.
RÄTTVIS OMSTÄLLNING Som ett rikt land med historiskt höga utsläpp måste vi gå före i omställningen. Vår klimatplan borde vara utformad så att våra historiska utsläpp tas i beaktande i linje med Parisavtalets rättviseprincip. Vi måste sluta kolonisera atmosfären och vår egen ursprungsbefolkning.

Samling sker i Humlegården kl 10:00. Marschen börjar kl 12:00 och kommer gå genom centrala delar av staden, avbrytas av stopp på flera platser och förväntas pågå i flera timmar.
Presskontakt
Namn: Thomas Hörberg
Mobilnr: 0707559701
Email: lars.thomas.hoerberg@gmail.com

Pressfoton: Bilder från aktionen laddas upp till https://drive.google.com/drive/folders/14GVCttx0aSIbLMM_hDxRxdBX1TspflEx?usp=sharing och sammanställs sedan på https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums 

Länk till FB-sida med livestream från aktionenhttps://www.facebook.com/extinctionrebellionsverige/