This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

CLIMATE JUSTICE TUESDAYS – XR Sverige

CLIMATE JUSTICE TUESDAYS

Varje tisdag delar Extinction Rebellion Sverige olika perspektiv och rättviserörelser som är en del av kampen för miljö- och klimaträttvisa. Vill din rörelse samarbeta med oss? Eller har du idéer på aspekter inom klimaträttvisa som bör lyftas? Skriv till oss på extinctionrebellionsv@riseup.net Denna vecka lyfter vi Latinamerikagrupperna / SAL som arbetar för att stödja människors kamp för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika. En del av detta är kampen för matsuveränitet, småbrukare och urfolk.

Såhär skriver Latinamerikagrupperna / SAL:

I dag kontrolleras så gott som all odlingsbar mark i Latinamerika av stora jordbruksföretag. Företag som bidrar till omfattande miljöförstöring men bara står för en bråkdel av den regionens totala matproduktion. Mark som kunde ha använts för att säkra lokalbefolkningens behov av mat används istället för att producera livsmedel, djurfoder och biobränsle för export. Detta trots att hunger och undernäring i Latinamerika de senaste åren har ökat. Värst är situationen för människor som bor på landsbygden och som livnär sig på ett småskaligt jordbruk. Ironiskt nog samma grupper som, med stadigt minskande andel mark, förser befolkningen med mat.

Latinamerikagrupperna stödjer småbrukare och urfolk i deras arbete för ökat politiskt inflytande. Detta görs bland annat genom finansiering av demokrati- och ledarskapsutbildningar så att fler människor får kunskap om sina rättigheter och därmed ökade möjligheter att organisera sig. Vi finansierar undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder i hela regionen. Vi sprider information om de negativa konsekvenser som svensk spekulation av mark och naturresurser har på människors levnadsvillkor i Latinamerika och försöker påverka politiker och makthavare att verka för en rättvis och hållbar utveckling i Latinamerika.

Läs mer på Latinamerikagrupperna.se

Mänskliga rättigheter före vinstintressen. Ensam kvinna står framför en rad av kravallutrustade poliser.