This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

CLIMATE JUSTICE TUESDAYS – XR Sverige

CLIMATE JUSTICE TUESDAYS

Varje tisdag delar Extinction Rebellion Sverige olika perspektiv och andra rättviserörelser som också är en del av kampen för miljö- och klimaträttvisa. Detta gör vi för att visa på bredden av olika rörelser. Vill din rörelse samarbeta med oss? Eller har du idéer på aspekter inom klimaträttvisa som bör lyftas? Skriv till oss på extinctionrebellionsv@riseup.net

Denna vecka har turen kommit till Fackförbundet SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation), Syndikalisterna. Erik Bonk, generalsekreterare för SAC, har skrivit en text om klimaträttvisa ur ett arbetarperspektiv, och hur miljökamp hänger ihop med strävan efter en demokratisk ekonomi och bättre arbetsvillkor.

Tiden att vädja till politikerna om krafttag kring klimatfrågorna är förbi. Sedan den första rapporten kom ut från FN:s klimatpanel om utsläppens klimatpåverkan 1990, för 31 år sedan, har de globala utsläppen ökat med över 65 procent.

Enligt CDP: Carbon Majors Report från 2017 kommer över 71 procent av världens globala industriella växthusgasutsläpp från bara 100 företag. Det är uppenbart att intresset från storföretag inte driver mänsklighetens välstånd framåt. Det åligger inga andra än de arbetande människorna att tackla klimatproblemen underifrån. Men hur gör vi det bäst?

Det syndikalistiska svaret är genom en målinriktad och systematisk organisering av arbetskamrater inom de mest klimatpåverkande branscherna. Länge har vi syndikalister identifierat underskottet eller den totala avsaknaden av demokrati på arbetsplatserna som grundproblemet i dagens samhällssystem.

Förutom att SAC var den enda fackförening som utlyste politisk strejk för klimatet den 27:e september 2019 så drömmer och kämpar vi för ett ekonomiskt system som lyder under demokratiska principer med syfte att stilla våra gemensamma behov. På samma sätt som vi röstar fram vem som ska styra landet vill vi kunna rösta fram vem som styr vår arbetsplats. Vidare vill vi som arbetar kunna rösta i frågor som rör företagets klimatpåverkan.

Inom SAC fokuserar vi på att organisera arbetsplatser och branscher snarare än specifika yrkesgrupper. Vi vill på detta sätt skapa starka arbetarkollektiv där alla under samma chef är med i samma fack, oavsett arbetsuppgift, eftersom vi alla har gemensamma intressen i fråga om arbetstid, arbetsmiljö och lön.

I ett klimatkampsperspektiv skulle detta kunna innebära att de branscherna med störst negativ påverkan på klimatet, underifrån av de anställda helt sonika genom strejk, blockad och andra fackliga stridsåtgärder tvingar sina företagsledningar att lägga om sin produktion till förmån för klimatet.

En ny värld är inte längre endast möjlig. Den är ofrånkomlig. Klimatet kommer förr eller senare att tvinga oss lägga om sättet vi producerar och konsumerar på. Om vi fortsätter på dagens vis kommer det att leda till stora klimatkatastrofer med miljontals klimatflyktingar världen över.

Om vi vill styra en övergång till en mer hållbar produktion och inte tvingas in i en ny era av kaos och djungelns lag bör vi utöka demokratins grepp om samhället. Så länge ekonomin inte är demokratisk är inte heller samhället demokratiskt. Och demokrati kan endast byggas underifrån.

Klimatkamp och ekonomisk kamp är kampen om produktionsmedlen och därmed samma kamp. Att sammanlänka klimatrörelsen med fackföreningsrörelsen är av största vikt för planetens väl och ve och SAC välkomnar alla initiativ till förmån för klimatet och ett mer rättvist och hållbart ekonomiskt system.

//Erik Bonk, Generalsekreterare SAC Syndikalisterna