This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Civilsamhällesnätverk polisanmäler AP-fonderna – XR Sverige

Civilsamhällesnätverk polisanmäler AP-fonderna

I dag lämnar ett tiotal civilsamhällesorganisationer in en gemensam polisanmälan om de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) skadliga investeringar. AP-fonderna väljer aktivt att investera svenskarnas gemensamma pensionspengar på ett sätt som skadar människor och miljö. Detta kan utgöra brott mot svensk lag, menar nätverket.

Utöver att ha långsiktig hög avkastning ska AP-fondernas investeringar bidra till en hållbar utveckling. Det gör de inte i dag.

Bland många tvivelaktiga projekt som AP-fonderna stödjer genom sina innehav återfinns tre enorma fossilgasprojekt i Cabo Delgado i norra Moçambique som nu ligger till grund för polisanmälan. Projekten förväntas leda till omfattande miljöförstöring, våldseskalering och tvångsförflyttningar. Totalt uppgår AP-fondernas innehav kopplat till projekten till cirka 17 miljarder svenska kronor.

AP-fonderna missbrukar svenskarnas pensionspengar. Deras fossila investeringar kränker mänskliga rättigheter samtidigt som de äventyrar livsmiljön och därmed framtidsutsikterna för många svenskar som ännu inte har gått i pension, säger Parul Sharma, människorättsjurist och aktiv i nätverket Vi anmäler AP-fonderna.

Nätverket består av ett tiotal civilsamhällesorganisationer och individer. Tillsammans har de under flera år försökt att få AP-fonderna att sluta investera i bolag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön. Tidigare har nätverket även anmält AP-fonderna till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Såväl Första till Fjärde samt Sjunde AP-fonderna har innehav i företag som ingår i gasprojektens värdekedja. Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonden investerar både i företag som leder fossilgasprojekten i Cabo Delgado och deras finansiärer samt slutkunder medan Första och Andra AP-fondernas portföljer är begränsade till finansiärerna och slutkunderna.

Enskilda individer kan inte välja vilka företag AP-fonderna köper aktier i. Därmed gör fonderna svenska folket till medbrottslingar – mot deras vilja, säger Louise Lindfors, generalsekreterare på Afrikagrupperna, som är med i nätverket.

I projekten i Cabo Delgado har fler än 500 familjer förflyttats, många av de under tvång eller påtryckningar och utan tillräcklig kompensation. Detta är en kränkning av mänskliga rättigheter som möjliggjordes av AP-fonderna.

I området pågår en väpnad konflikt som tvingat nästan en miljon människor på flykt. Etableringen av projekten har lett till ett ökat inflöde av vapen och väpnade grupper med olika intressen, som ytterligare ökar otryggheten hos lokalbefolkningen. Genom sina investeringar bidrar AP-fonderna till den ökande militariseringen och därmed våldet i Cabo Delgado.

Ett av gasföretagen har tillfälligt pausat projekten och lämnat området till följd av våldsamheterna men planerar att återta verksamheten i juli 2023.

Fossilgasutvinningen kommer att leda till massiva utsläpp av växthusgaser. Dessutom riskerar projekten de känsliga naturliga ekosystemen och den biologiska mångfalden i området. Det omfattar korallrev och mangroveträsk som är viktiga för att motverka de värsta effekterna av klimatförändringarna som redan drabbat Moçambique hårt.

Så här säger Anabela Lemos grundare av organisationen Justiça Ambiental i Moçambique och mottagare av Per Anger-priset 2022, ett pris för mänskliga rättigheter som delas ut av Sveriges regering:

“Jag har sett vad som har hänt sedan gasprojekten kom in i Cabo Delgado i vårt land Moçambique. Jag har sett dess krig, grymheter mot mänskliga rättigheter, markrofferi och fördrivning av människor samt förlorade försörjningsmöjligheter. Dessa konflikter orsakar ökad militarisering som resulterar i förlust av rättigheter, krympande demokratiska utrymmen och alltmer förtryckande regimer. De som försöker bekämpa dessa orättvisor hotas, förtrycks och till och med elimineras. Dessa projekt som är katalysatorer, för allt detta skulle inte vara möjliga utan investeringar från länder i globala nord som Sverige. Pensionsfonderna är en inkomstkälla för att finansiera dessa förödande projekt som kopplar oskyldiga civila i Sverige genom sina pensioner till brott och till kränkningar av mänskliga rättigheter utan deras samtycke eller vetskap. Detta måste upphöra och pensionsfonderna måste hållas ansvariga för vad de har finansierat.”

Mer information om fossilgasprojekten i Cabo Delgado: https://stopmozgas.org/why-no-to-gas/

Följande organisationer och individer står bakom nätverket Vi anmäler AP-fonderna och polisanmälan:

Afrikagrupperna
Alex Fridunger, folkbildare
AmazonWatch
Carmen Blanco Valer, urfolkspolitisk talesperson för Latinamerikagrupperna
Extinction Rebellions aktionsgrupp AP-fonderna
Fossilfria pensioner
Gudrun Schyman, medlem i Klimatalliansen
Jordens Vänner
Justiça Ambiental
Konstnärer tolkar AP-fonderna
Latinamerikagrupperna
Leo Rudberg, klimat- och miljöaktivist
Parul Sharma, människorättsjurist