This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Brev till Magdalena Andersson: XR kräver stopp för fossilsubventioner – XR Sverige

Brev till Magdalena Andersson: XR kräver stopp för fossilsubventioner

Pressrelease 27 juli
Klimat- och miljörörelsen Extinction Rebellion Sverige har skickat ett brev till Magdalena Andersson. I brevet framförs villkoret för att rörelsen ska lämna gatorna på deras nästa civila olydnadsaktion i augusti: Ett totalstopp för fossila subventioner. Utöver det efterfrågar rörelsen krisåtgärder för klimatet med utsläppsminskningar i närtid, för en politik i linje med 1,5-gradersmålet.

Utdrag ur brevet, som finns att läsa i helhet med källhänvisningar på hemsidan:
Magdalena Andersson,

är du medveten om att om vi misslyckas med att nå 1,5 gradersmålet riskerar vi att överskrida katastrofala tröskelpunkter i jordens klimatsystem? Har du klart för dig att ett sådant läge skulle leda till att uppvärmningen eskalerar bortom mänsklig kontroll och i förlängningen till samhällskollaps?

Vi ställer frågorna för att den politik du och din regering för påskyndar katastrofen i stället för att motverka den. Det är en politik för i dag som hotar vår möjlighet att överleva i morgon, och det är en politik som måste bort. Det är dags att sätta fullt stopp för fossilsubventionerna och att införa konkreta, mätbara krisåtgärder för klimatet.

Kanske tycker du inte att det är ditt bord? Länders regeringar är de främsta aktörerna i klimatomställningsarbetet. Tittar vi i facit ser vi ett gigantiskt misslyckande. Otillräckliga mål, och ändå mål vi inte är i närheten av att uppnå.

Klimatkrisen är ett kumulativt problem, vilket innebär att för varje år som världen misslyckas minska växthusutsläppen blir omställningen mer och mer akut. Nu har vi globalt sett tre år på oss att vända utsläppskurvan. Det är mindre än en mandatperiod, Magdalena Andersson. Om åtta år är det globala utsläppskontot helt tomt.

[…]

Under de kritiska år när vi kunnat gå före och ha en politik i linje med vetenskapen har du och dina företrädare på statsministerposten istället gjort följande:

• gett SAS kreditgarantier på 3,3 miljarder kronor i och med coronakrisen
• ökat bidragen till regionala flygplatser, även detta under coronakrisen
• gett storföretagen enorma rabatter på el höjt skatterabatten för diesel i jord- och skogsbruksindustrin med 700 miljoner
• sänkt skatten på bensin och diesel med 3,7 miljarder

Detta är bara ett urval av alla katastrofala beslut. Det de har gemensamt är att de alla är fossila subventioner. För närvarande går minst 30 miljarder av våra skattepengar till att finansiera sommarens klimatkatastrofer, nu och i framtiden. Denna siffra är lågt räknad, då den inte tar hänsyn till de fossila subventioner som införts under våren 2022.

[…]

Klimatkrisen är inte bara en teknisk fråga om energi, som du och dina kollegor ofta vill få det till i era politiska debatter. Det är en fråga om människors livsvillkor, om makt, säkerhet, rättvisa. Det handlar om vår grundlag som säger att alla människor ska ha rätt till drägliga livsvillkor, och i förlängningen om det samhällskontrakt vi alla lever under. Vi lovas trygghet och en framtid, men hur kan vi tro på det när våra folkvalda upprätthåller motorvägen mot kollapsen?

Vi kräver att regeringen inför krisåtgärder för klimatet och för en politik i linje med nettonoll klimatutsläpp år 2025. Inför ett totalstopp för alla fossila subventioner. Inför krav och subventioner som leder jordbruk, företag och medborgare mot minskat klimatavtryck och ökad självförsörjning.

Den 17 augusti drar vår nästa aktion; Uppror för livet, i gång. Då kommer vi att gå ut på gatorna i protest. Villkoret för att vi lämnar gatorna? Ett totalstopp för fossila subventioner. Det beslutet kan tas snabbt, och det beslutet är miniminivån för att kunna se dina väljare i ögonen, Magdalena Andersson.
Presskontakt:

Telefonnummer: 070 025 13 28
Email: media@extinctionrebellion.se