This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aktivisternas krav till Sveaskog – lämna Juoksuvaara – XR Sverige

Aktivisternas krav till Sveaskog – lämna Juoksuvaara

Natten till fredagen 23 april upprättade samiska och icke samiska aktivister från Skogsupproret, en gren av Extinction Rebellion, blockad mot Sveaskogs skogsmaskiner Juoksuvaara, Norrbotten. De protesterar mot att statliga skogsbolaget Sveaskog skövlar naturskog och renbetesmark, utan samråd och samtycke från samebyarna. Skogsupproret kommer inte frivilligt att lämna platsen förrän Sveaskog stoppar skövlingen och låter virket återgå till naturen och till samisk verksamhet.

Med det uttalade syftet att hämta virke som tidigare blivit avverkat på området, försökte en skogsmaskin beställd av Sveaskog igår under lång tid ta sig igenom aktivisternas blockad i Juoksuvaara. Försöket misslyckades då aktivisterna med sina kroppar hindrade maskinen och polis blev tillkallad till platsen. Efter ytterligare en övernattning på platsen har Skogsupproret nu på morgonen formulerat krav som Sveaskog behöver uppfylla för att aktivisterna frivilligt ska lämna blockaden i Juoksuvaara. Sveaskog har under morgonen blivit underrättade om kraven. Skogsupproret kräver följande:

Sveaskog ska dra tillbaka avverkningsanmälningar för området. Det redan avverkade virket som finns i området ska placeras in i den närliggande naturskogen för att höja naturvärdena samt göras tillgängligt för samebyar för att bygga infrastruktur likt timmerhagar, kåtor eller renvaktarstugor. På så vis hålls kolet bundet, den biologiska mångfalden gynnas och samisk verksamhet stärks.

– Vi kommer inte att lämna platsen frivilligt utan att Sveaskog garanterar att våra krav uppfylls. Med tanke på att Sveaskog under flera decennier bidragit till förstörelsen av Sveriges biologiska mångfald och värdefulla kolsänka samt begått övergrepp på samiska rättigheter är dessa krav fullt rimliga, säger Karolina Carlsson, aktivist i Extinction Rebellion.

– Sveaskog har alltid haft en respektlös hållning mot samer, renskötsel och övrigt naturbruk i de skogar som de påstår sig äga. Oavsett tillsynsmyndigheter eller statens avkastningskrav, har bolaget har också ett eget ansvar för kulturen, naturen och klimatet i Sápmi och på övriga håll där de verkar. Sveaskog ägnar sig idag åt kultur- och naturmord. Om det inte finns intakta marker kvar för våra barn att leva och verka i dör samiska kunskaper och samisk kultur ut, säger Tor Lennart Tuorda, samisk aktivist i Skogsupproret.

Skogsupproret inväntar Sveaskogs respons på ovan ställda krav.

TIDIGARE I VECKAN
Natten till fredagen 23 april upprättade samiska och icke samiska aktivister från Skogsupproret blockader mot Sveaskogs skogsmaskiner i Paharova och Juoksuvaara, Norrbotten.

Under tisdagsmorgonen upplöstes blockaden i Paharova av ett tjugotal poliser som bl.a. rev ner och brände den näverkåta som byggts upp för att blockera en av Sveaskogs transportvägar. En aktivist som klättrat upp på kåtan anhölls senare.

MER INFORMATION
I en debattartikel i Aftonbladet i november förra året protesterade 29 samebyar mot Sveaskogs skövling av de sista renbetesmarkerna. I februari förklarade 25 organisationer, bland andra Fridays for future, Greenpeace och Naturskyddsföreningen, sitt stöd till samebyarna eftersom de anser att svenskt skogsbruk är en klimatskandal. Avverkningsområdet som aktivisterna blockerar innehåller samiskt historiska kulturarv. Platsen är ett samiskt nybygge med en timmerhage för renar och en kåta som var bebodd ända fram till 1960-talet. Förutom det kulturellt viktiga värdet har skogen ett högt naturvärde och är viktig för renbete. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet har 60 år av trakthyggesbruk gjort att 71 procent av de lavrika markerna försvunnit.

PRESSTALESPERSONER
Henrik Andersson, Styrelsemedlem i Gällivares skossameby, 0703005879
Tor Lennart Tourda, samisk aktivist i Skogsupproret, 0702300955
Karolina Carlsson, aktivist från Extinction Rebellion, 0739865096
Sofia Olsson, aktivist från Extinction Rebellion, 0761481327

PRESSBILDER
Bilder från aktionen laddas upp till: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/

FAKTA OM EXTINCTION REBELLION
Extinction Rebellion, med grupper i 69 länder, är en del av en växande global rörelse som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. FN:s förra klimatchefen Christiana Figueres har givit sitt stöd för rörelsen, tillsammans med många jurister och klimatexperter som efterlyser civil olydnad som det enda hoppet som finns kvar för att åstadkomma de enorma sociala och ekonomiska förändringar som krävs för att förhindra katastrofala nivåer av global uppvärmning.​​​​

FAKTA OM SKOGSUPPRORET
Skogsupproret är ett uppror från samiska och icke-samiska aktivister i Extinction Rebellion. Skogsupprorets krav:

STOPPA SKOGSMISSBRUKET – Riksdagen ska stoppa avverkning av all kvarvarande naturskog, upphör med kalhyggen i skogsbruket och låt trädplantager åter utvecklas till levande, artrika ekosystem.

AVKOLONISERA SÁPMI – Skogsbruk som påverkar traditionella samiska renbetesmarker, jaktmarker och fiskevatten ska endast ske med samiskt medgivande, och mark i Sápmi som stulits av staten ska efterhand återlämnas till samisk förvaltning.

DEMOKRATISERA VÅR SKOG – Låt medborgarråd ta fram ett ramverk för ett rättvist skogsbruk på skogsmark utanför Sápmi, som bekämpar pågående klimatkatastrof och massutrotning och lämnar en livskraftig skog för framtida generationer.