This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

AKTIVISTER STOPPAR SKÖVLING PÅ MARK MED SAMISKT KULTURARV – XR Sverige

AKTIVISTER STOPPAR SKÖVLING PÅ MARK MED SAMISKT KULTURARV

Idag inleder samiska och icke-samiska aktivister från Extinction Rebellion en fredlig civil olydnadsaktion på samebyarna Ängeså och Tärendös marker för att stoppa skövlingen av de sista skogarna.

– Det ohållbara skogsbruket får förödande konsekvenser för klimatet, renskötseln och ekosystemen, säger Henrik Andersson, Styrelsemedlem i Gällivares skossameby

Under aktionen som inleddes tidigt i morse har samiska och icke-samiska klimataktivister blockerat skogsmaskinerna på ett pågående avverkningsområde med samiskt historiskt kulturarv. Platsen är ett samiskt nybygge med en timmerhage för renar och en kåta som var bebodd ända fram till 1960-talet. Förutom det kulturellt viktiga värdet har skogen ett högt naturvärde och är viktig för renbete. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet har 60 år av trakthyggesbruk gjort att 71 procent av de lavrika markerna försvunnit. Därmed försvinner renbetsmarkerna.

I en debattartikel i Aftonbladet i november förra året protesterade 29 samebyar mot Sveaskogs skövling av de sista renbetesmarkerna. I februari förklarade 25 organisationer, bland andra Fridays for future, Greenpeace och Naturskyddsföreningen, sitt stöd till samebyarna eftersom de anser att svenskt skogsbruk är en klimatskandal (https://www.aftonbladet.se/debatt/a/X891bo/skogsbolagen-skovlar-vara-renbetesmarker), (https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gWLbOA/svenskt-skogsbruk-ar-en-klimatskandal)

– Det är extra påtagligt att vi har trängts in i ett hörn nu när nästan all skog är borta. Detta är inte en samefråga utan en fråga om överlevnad. Ska den samiska kulturen få överleva? Ska den sista biologiska mångfalden förstöras? Ska vi hinna stoppa den eskalerande klimatkrisen? Detta är ingen protestaktion utan en skyddshandling, säger Henrik Andersson, renskötare och aktivist i Extinction Rebellion.

Den 26 april har Sveaskog bolagsstämma och 30 april ska remissvaren på skogsutredningen vara inne. Sveaskog får sina uppdrag från riksdag och regering i form av ägardirektiv som i dagsläget innehåller ett avkastningskrav, vilket innebär att Sveaskogs verksamhet i första hand drivs av avverkningsvolymen. Detta är första gången på tio år som Sveaskogs ägaredirektiv diskuteras under Skogsutredningen.

– Det är inte höga krav på avkastning vi svenskar behöver – vi behöver levande skogar, ett stabilt klimat och medmänsklighet som innefattar urfolkens rättigheter, säger Matilda Åhall, aktivist från Extinction Rebellion.

Det samiska folket är den enda urbefolkningen inom EUs gränser. De har levt i Sapmi under 10 000 år men gränsen för skogsrensskötseln har tryckts undan söderifrån. Från att ha funnits ända ner till Mälardalen och ute längst kusterna så existerar skogsrensskötseln idag endast i Norra Västerbotten och Norrbotten. Orsaken har varit konkurrens om markerna, starkast från jordbruket. Under de senaste årtionden har däremot skogsbruket utgjort en stark konkurrens om renbetesmarkerna. Från 1800-talet fram till andra världskriget var rastänkandet starkt och skallmätningar utfördes på samiska personer. Det samiska språket förbjöds från och med början av 1900-talet på skolorna. Resultatet är att de flesta samer idag inte pratar samiska.

– Det var inte förräns nyligen som jag förstod att jag var en del av ett kolonialt folk. Med denna hemska insikt kommer ett starkt ansvar att reparera skadorna. Det måste bli ett stopp för dagens koloniala skogsindustri, säger Lan Pham, aktivist från Extinction Rebellion.

PRESSTALESPERSONER: Henrik Andersson, Styrelsemedlem i Gällivares skossameby, 0703005879 Lan Pham, aktivist från Extinction Rebellion, 0731991714 Matilda Åhall, aktivist från Extinction Rebellion, 0738865070

PRESSBILDER: Bilder från aktionen laddas upp till: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/

FAKTA OM EXTINCTION REBELLION
Extinction Rebellion, med grupper i 69 länder, är en del av en växande global rörelse som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. FN:s förra klimatchefen Christiana Figueres har givit sitt stöd för rörelsen, tillsammans med många jurister och klimatexperter som efterlyser civil olydnad som det enda hoppet som finns kvar för att åstadkomma de enorma sociala och ekonomiska förändringar som krävs för att förhindra katastrofala nivåer av global uppvärmning.

FAKTA OM SKOGSUPPRORET
Skogsupproret är ett uppror från samiska och icke-samiska aktivister i Extinction Rebellion. Skogsupprorets krav:

STOPPA SKOGSMISSBRUKET Riksdagen ska stoppa avverkning av all kvarvarande naturskog, upphör med kalhyggen i skogsbruket och låt trädplantager åter utvecklas till levande, artrika ekosystem.

AVKOLONISERA SÁPMI Skogsbruk som påverkar traditionella samiska renbetesmarker, jaktmarker och fiskevatten ska endast ske med samiskt medgivande, och mark i Sápmi som stulits av staten ska efterhand återlämnas till samisk förvaltning.

DEMOKRATISERA VÅR SKOG Låt medborgarråd ta fram ett ramverk för ett rättvist skogsbruk på skogsmark utanför Sápmi, som bekämpar pågående klimatkatastrof och massutrotning och lämnar en livskraftig skog för framtida generationer.

Länkar:
Hemsida: https://extinctionrebellion.se/
Bilder: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/
Facebook: https://www.facebook.com/extinctionrebellionsverige
Instagram: https://www.instagram.com/extinctionrebellionsv/
Twitter: https://twitter.com/extinctionr_sv