This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aktivister ställer fossilbankerna inför ett val: Pengarna eller livet – XR Sverige

Aktivister ställer fossilbankerna inför ett val: Pengarna eller livet

Torsdagen den 6 februari kl 14.00 tar Extinction Rebellion oljeborrtorn och oljefat till tröskeln av de banker som finansierar fossilindustrin. Klimatkrisens allvar kräver att vi talar klarspråk om bankernas stöd till den industri som mer än alla andra driver på klimatförändringarna. Nu när den globala uppvärmningen blir alltmer påtaglig, i form av återkommande extremväder, torka och enorma buskbränder i Australien, räcker det inte med att svenska banker tvättar fasaden. Det krävs ett omedelbart stopp för investeringar i fossil energi och massiva investeringar för att påskynda omställningen till hållbara energikällor.

Det nyligen avslutade World Economic Forum i Davos lyfte fram risker kopplade till klimatkrisen som både de mest troliga och mest skadliga [1]. Trots det sviker finansindustrin oss genom fortsatta investeringar i och lån till fossil energi. Så sent som förra året avslöjades dessutom kopplingar till företag som exploaterar och driver på bränderna i exempelvis Amazonas. Detta agerande undergräver möjligheten att överlämna ett livsdugligt klimat nästa generationer. Bankerna måste istället införa ett fullständigt stopp för fossila investeringar och prioritera hållbara alternativ framför kortsiktig vinst. Valet står mellan pengarna eller livet.

— De sparpengar som vi sätter av för oss själva och våra barn ska inte finansiera förstörelsen av vår gemensamma framtid, säger Peter Forsberg, en av aktivisterna.

I slutet av förra året beslutade den Europeiska investeringsbanken att sluta ge lån till kol, olja och gas till slutet av 2021 [2]. Samma tydlighet saknas dock hos de svenska storbankerna. Enligt Fair Finance Guide investerade svenska storbanker mångdubbelt mer i fossil energi än i hållbar energi under åren efter Parisavtalet [3]. Dessutom har Swedbank investerat över två miljarder kronor i riskkapitalbolag som är inblandat i exploateringen och bränderna i Amazonas [4]. Trots att bankerna gjort vissa förbättringar sedan Parisavtalet har ingen storbank enligt Fair Finance Guide ännu tagit aktivt beslut att inte finansiera fossil energi. Detta utgör inte bara ett hot mot ett stabilt klimat, utan även mot en stabil ekonomi, då siffror visar att 79% av kolkraftverk i Europa går med förlust [5] och enligt en rapport har världens största kapitalförvaltare förlorat $90 miljarder på sina fossila investeringar [6]. Fossila investeringar är alltså katastrofala såväl för bankernas tillgångar som för klimatet och för våra förutsättningar att leva på den här planeten.

Våra finansiella institutioner har en nyckelroll i att skifta flödet av pengar från fossil energi till hållbara alternativ. För att underlätta omställningen måste våra folkvalda politiker ställa hårdare krav på bankerna. Extinction Rebellion kommer att fortsätta sätta press på såväl finanssektorn som politiska makthavare så länge vår framtid hotas av deras beslut, eller passivitet.

— Lösningarna finns redan, nu krävs rätt prioriteringar från banker och politiker för att säkra vår framtid, säger Anna Termine.

Extinction Rebellion kräver:

  1. Tala klarspråk. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.
  2. Agera nu. Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.
  3. Stärk demokratin. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Om Extinction Rebellion: Vi kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker agerar omedelbart och kraftfullt för att bromsa utvecklingen. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns i dag i flera delar av Sverige.

Presskontakt: John Sundh, john.sundh@gmail.com, 0731013050
Facebook event: https://www.facebook.com/events/856026558187717/
Pressbilder:Fler bilder finns på: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums (Fria att användas om fotografens namn uppges.)

Mer information

  1. https://www.weforum.org/agenda/2020/01/what-s-missing-from-the-2020-global-risks-report/
  2. https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/15/european-investment-bank-to-phase-out-fossil-fuels-financing
  3. https://fairfinanceguide.se/nyheter/2018/svenska-storbanker-motverkar-klimatmaalen/
  4. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/swedbank-miljardinvesterar-i-amazonaskopplade-blackstone/
  5. https://www.carbontracker.org/reports/apocoalypse-now/
  6. https://ieefa.org/ieefa-report-blackrocks-fossil-fuel-investments-wipe-us90-billion-in-massive-investor-value-destruction/

https://www.extinctionrebellion.se / www.facebook.com/extinctionrebellionsverige