This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aktion mot otillräcklig klimatpolitik i Göteborg – XR Sverige

Aktion mot otillräcklig klimatpolitik i Göteborg

Just nu genomför Extinction Rebellion en klimataktion inne på kommunfullmäktiges möte i Göteborg. En grupp aktivister kastar ut flygblad från åhörarläktaren med alla klimatförslag som majoriteten röstat nej till sedan 2020.

Stadens egna uppsatta mål är årliga minskningar av koldioxidutläppen med 10,3 procent från och med 2022, men i själva verket har koldioxidutsläppen ökat sedan 2015, året då Parisavtalet skrevs under.

– Det ena klimatförslaget efter det andra har röstats ner i kommunfullmäktige, samtidigt som oljan strömmar in i Energihamnen och bidrar till kommunens ekonomi. Vi frågar våra folkvalda: Vad är planen?, säger Kristina Ros, aktiv i Extinction Rebellion.
Inför kommunfullmäktiges möte har ledamöterna fått ett mejl där Extinction Rebellion undrar vad politikerna konkret tänker göra för att uppnå sina egna klimatmål.
– För varje år som politikerna misslyckas med att göra de utsläppsminskningar som krävs, måste det till ännu större minskningar nästkommande år, säger Kristina Ros.

I samband med aktionen inne på kommunfullmäktiges möte pågår en manifestation på På Gustav Adolfs Torg under parollen: ”Det luktar olja i Göteborg”, med sång, tal och en s.k die-in, där människor spelar döda för att symbolisera alla som dör på grund av den eskalerande klimatktastrofen. Fejk-olja kommer också att hällas över människor medan Gröntvätt AB- För ett rent helvete, städar undan allt fossilt och målar staden grön. 
– Göteborg framställs gärna som hållbar destination, men i själva verket lever vi i en stad där tre av Sveriges fem raffinaderier ligger. Göteborg är en Sveriges fossila huvudstad, en stad som tycks älska fossilindustrin och bilar mer än människor, säger Kristina Ros. 

Extinction Rebellion vill se en kraftfull åtgärdsplan med tydliga beräkningar av hur stor minskning av utsläppen som varje åtgärd beräknas ge. En åtgärdsplan som svarar på frågor som: Hur – konkret – skall målet om en minskning med 90 procent av klimatutsläpp från trafiken till 2030 förverkligas? Vilka planer finns för satsningar på lokal förnybar elproduktion? Hur skall stadens fjärrvärme, som idag är beroende av spillvärme från raffinaderierna, hanteras framöver?

– Vi kräver att politikerna i Göteborg talar klarspråk om klimatkrisens allvar på ett sätt som skapar acceptans för de modiga beslut ni behöver fatta, stärker demokratin genom att låta vanliga människor vara delaktiga i att ta fram förslag som kan leda till den snabba omställning som är nödvändig. Sätt klimatkrisen högst på den politiska agendan så att vi kan lämna över en beboelig planet till kommande generationer, säger Kristina Ros.

Presstalesperson: Kristina Ros: 073-434 72 75​​​​​​​

Programmet under Göteborgsupproret som pågår mellan 16 och 18 juni: 
https://docs.google.com/document/d/1gpIKTfuWnLtfPscLoWOtMQhd4s3B-gCbj-m0Ets6Ha0/edit
Bilder från aktionerna laddas upp påhttps://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums
Extinction Rebellion Sveriges facebook-sida:
 https://www.facebook.com/extinctionrebellionsverige 

Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige.

FAKTA: 
Sedan 2020 har majoriteten i kommunfullmäktige i Göteborg fattat följande beslut:

 • NEJ till nya gång- och cykelbanor över älven
 • NEJ till uthyrning av solceller
 • NEJ till bilfria söndagar
 • NEJ till trähusstrategi för att öka byggnation i trä
 • NEJ till vegansk norm vid Göteborgs stads möten och evenemang
 • NEJ till att utlysa klimatnödläge
 • NEJ till att införa miljözoner för lätta fordon i centrala Göteborg
 • NEJ till att öka den biologiska mångfalden och förbättra rening av dagvatten
 • NEJ till sänkta hastigheter i Göteborgs stads vägnät
 • NEJ till bilfritt område inom vallgraven
 • NEJ till åtgärder för att Göteborg till en bättre cykelstad
 • NEJ till att erbjuda att plantera träd som gåva
 • NEJ till fossilfri reklam på stadens reklamtavlor
 • NEJ till att utveckla Göteborg till en ”15-minuters stad” 
 • NEJ till att underlätta för bilpooler i nya bostadsområden
 • NEJ till att ta bort bilparkering vid Kungstorget
 • NEJ till billigare hamnavgift för mindre miljöbelastande båtar
 • NEJ till att tillvarata och renovera gamla cyklar
 • NEJ till vindkraft på Risholmen
 • NEJ till att bygga ut vindkraft