This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aktion för ett bilfritt Grönsakstorg i Göteborg – XR Sverige

Aktion för ett bilfritt Grönsakstorg i Göteborg

Under parollen ”Parkeringsfritt Grönsakstorg” vill Extinction Rebellion ge en konkret bild av hur ett bilfritt Grönsakstorg skulle kunna se ut och utgöra en levande yta för människor. Syftet med aktionen är att väcka debatt om bilfria zoner samt att politikerna ska ta sig an Göteborgsförslaget om ett bilfritt Grönsakstorg.

Imorgon lördag den 8 oktober samlas människor som vill se ett bilfritt grönsakstorg, start kl. 09.45. Deltagarna i aktionen kommer till fots eller cykel, köper parkeringsbiljett och ställer sig med sina cyklar i de lediga parkeringsrutorna vid Grönsakstorget. Aktionen är laglig och pågår fram till kl. 13.00. Tanken är att så många olika grupper inom klimatrörelsen som möjligt ska känna sig bekväma och välkomna att delta.

– Med aktionen vill vi visa att Grönsakstorget kan användas till så mycket mer än till att parkera bilar. Parkeringar tar upp enormt stora ytor som kunde användas till något mer levande. Vi vill att Grönsakstorget skall vara ett levande torg utan buller och utsläpp, säger Fredrik Ängdervik, aktiv i Extinction Rebellion Göteborg.

Arrangörerna uppmuntrar deltagarna till att ta med sig föremål eller material som kan fylla platsen med liv och rörelse, som exempelvis stolar, filtar, bollar att leka/spela med, ballonger, instrument, frukt och grönt från egna trädgårdar med mera. Själva cyklarna kommer att vara smyckade med både konst och politiska budskap. Tillsammans skapar deltagarna en trevlig feststämning med musik, tal, lekar, fika och andra aktiviteter för att uppmärksamma torgets egentliga funktion.

Presskontakt
Fredrik Ängdervik
Fredrik@kaestner.se
0702-917291

BILDER (fria att använda i media)
https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige