Bromma_006
Bromma01
can u hear us yet
Hälsan 1
vi ger aldrig upp
oljehamnen 23 nov2
NSFF 16 mars_059
NSFF 16 mars_139
StoraEnso
folkhalsomyndighet
detbinner_012
detbinner_004
detbinner_005
detbinner_010

Fler pressbilder

Pressmeddelanden

Extinction rebellion gjorde vägblockad för klimatnödläge

18 augusti 2019

På lördag 17/8 gjorde EXTINCTION REBELLION en dubbel vägblockad i Stockholm. Platsen var Lindhagsplans rondell. Aktivisterna stoppade utfarten i rondellen mot Alvik/Essingeleden. Samtidigt gjordes en massiv blockad i rondellen för de bilister som skulle in till Stockholm.
Detta gjordes för att vår regering bara pratar

Läs mer

Vägblockad i Lund för att uppmärksamma klimatkrisen

18 augusti 2019

Pressmeddelande, 18 augusti 2019
Under söndagen 18 augusti utförs en civil olydnadsaktion i form av en vägblockad vid Kung Oskars bro i Lund. Det är den internationella klimatrörelsen Extinction Rebellion som ligger bakom blockaden, som har anordnats för att visa på allvaret i den

Läs mer

Klimataktivister blockerar Sturups flygplats

9 juli 2019

Pressmeddelande, 9 juli 2019
Klockan 9 tisdagen 9 juli blockerade ett antal aktivister från Extinction Rebellion Skåne ingången till Malmö Airport (Sturup). Syftet är att uppmärksamma de skador på miljön och klimatet som flyget orsakar.
Rakt framför huvudingången till flygplatsen sitter aktivisterna.

Läs mer

Aktion vid Malmö rådhus för klimatnödläge

19 juni 2019

Pressmeddelande, 19 juni 2019
Under onsdagsförmiddagen limmar ett antal aktivister från klimatnätverket Extinction Rebellion fast sig i ingången till Malmö Rådhus. “Vi sitter fast med politikernas beslut”, säger Axel Kaijalainen, en av aktivisterna.
Vid halv tolv på onsdagen 19/6 samlas

Läs mer

Blockad av trafik Olof Palmes Plats, Göteborg

10 juni 2019

Extinction Rebellion Göteborg genomför trafikstoppaktion vid Olof Palmes Plats.Risken för en klimatkollaps bara växer. Men ännu finns tid att rädda vår planet.Göteborgs Stad är mer utsatt och beroende än andra städer i Sverige av en fossildriven industri. Fordons-, hamn- och raffinaderiverksamheter är stora arbetsgivare och skapar

Läs mer

Korta fakta

E-post: extinctionrebellionsv@riseup.net

Flickr: Extinction Rebellion Sverige

Sociala medier

Facebook: Extinction Rebellion Sverige

Twitter: @ExtinctionR_SV

Instagram: extinctionrebellionsv

Youtube: Extinction Rebellion Sverige

1. TALA KLARSPRÅK

Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.

2. AGERA NU

Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.

3. STÄRK DEMOKRATIN

Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Den 31 oktober 2018 samlades människor utanför det brittiska parlamentet för att deklarera uppror mot sin regering. Initiativtagarna väntade sig ett par hundra deltagare. I stället kom 1500. Energin var påtaglig.

Under de följande veckorna växte rörelsen snabbt. Sex tusen brittiska aktivister blockerade, på fredlig väg, fem av Londons största broar. De planterade träd utanför parlamentet, limmade fast sig vid grindarna till Buckingham Palace och läste upp ett brev till drottningen. Aktionerna skapade stor publicitet och slog an hos aktivister på andra platser. I Sverige hölls de första aktionerna redan några veckor efter det första mötet.

Projektet Extinction Rebellion svarade på ett djupt behov av gemenskap och solidaritet. Upproret har plockats upp i många länder, från Solomonöarna till Australien, från Spanien till Sydafrika, från USA till Indien. Fler platser tillkommer hela tiden. Så också i Sverige där det finns aktiva grupper i städer över hela landet.

Extinction Rebellion (XR) är en decentraliserad organisation som är uppbyggd av självständiga arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har ofta en lokal förankring till en ort eller region, och har som regel en tydligt uppgift — aktion, regenerativ kultur, mediearbete, etc. Arbetsgrupper är knutna till varandra i ett nätverk. XR strävar efter att vara inkluderande

Det ramverk som vi använder för vårt arbete och struktur kallas SOS - självorganiserande system. Att vi kan organisera oss på det här sättet bygger på att vi alla har gemensamma mål. Vi delar ut mandat för olika roller och grupper som gör att alla vet vad de har ansvar för och har rätt att besluta om. Vi konsulterar varandra innan beslut tas, ser till att informera kontinuerligt så att vi kan lita på varandra.

Gemensamma beslut kan tas på stormöten där alla som vill deltar eller koordinationsmöten dit de olika lokalgrupperna eller arbetsgrupperna skickar representanter.

Email: extinctionrebellionsv@riseup.net

Flickr: Extinction Rebellion Sverige

Social media:

Facebook: Extinction Rebellion Sverige

Twitter: @ExtinctionR_SV

Instagram: extinctionrebellionsv

Youtube: Extinction Rebellion Sverige

-

Our Demands

1. Tell the Truth

The government must declare a climate and ecological emergency, working with other institutions to communicate the urgency for change.

2. Act now

The government must act now to reduce greenhouse gas emissions to net zero by 2025 and to halt biodiversity loss.

3. Go Beyond Politics

The government must create and be led by the decisions of a Citizens’ Assembly on climate and ecological justice.

-

Our History

On 31st October 2018, we assembled on Parliament Square in London to announce a Declaration of Rebellion against the UK Government. We were expecting a couple of hundred people. Instead, 1500 came to participate in peaceful civil disobedience. The energy was contagious!

The next few weeks were a whirlwind. Six thousand of us converged on London to peacefully block five major bridges across the Thames. We planted trees in the middle of Parliament Square, and dug a hole there to bury a coffin representing our future. We super-glued ourselves to the gates of Buckingham Palace as we read a letter to the Queen. Our actions generated huge national and international publicity and, as news spread, our ideas connected with tens of thousands of people around the world.
The XR project was resonating with a deeply felt need for community and solidarity. “We are the ones we’ve been waiting for,” we chanted! Dozens of countries now have groups springing up, from the Solomon Islands to Australia, from Spain to South Africa, the US to India. In Sweden, we have active groups in many cities from the South to the North.
-

Our Structure

Extinction Rebellion (XR) is a decentralized organisation which consists of independent working groups. These working groups often have a local affiliation to a city or a region, and as a rule have a defined task — e.g. action planning, regenerative culture, media work, etc. Working groups are connected to each other through a network. XR strives to be an inclusive organisation.
The structure we use for our work is called Self-Organising System [https://extinctionrebellion.uk/wp-content/uploads/2019/09/Self-Organising-System-One-Pager.pdf] We are able to organize ourselves in this way because we are striving for the same objective. We assign mandates to roles (functions) and groups which assures that everybody knows their responsibilities and rights to make decisions. We consult each other before making decisions, ensure to inform each other on a continual basis so that we can trust each other.
Common decisions are taken either at general assemblies where everybody who wants can participate or at coordination meetings, to which working groups send representatives.

Prenumerera på våra pressutskick

* obligatoriskt fält