Göteborg – Sveriges fossila huvudstad

Göteborgsupproret 16-19 juni

”Vi är på väg mot en värld som inte går att leva i.” ”Kod röd för mänskligheten.”
Antonio Guterres, generalsekreterare för FN, efter de senaste IPCC-rapporterna

(English below)

Under valåret 2022 genomför Extinction Rebellion en nationell kampanj mot den fossila ekonomin. Vi sätta klimatkrisen högst på den politiska agendan om vi ska kunna lämna över en beboelig planet till kommande generationer.

16-19 JUNI ÄR ALLA VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG – SVERIGES FOSSILA HUVUDSTAD!

Göteborg är Sveriges fossila huvudstad. En stad som kramar sina bilar och fossila industrier. Hamnstaden som tar emot och raffinerar miljontals ton olja, som sedan pumpas vidare ut i Sveriges fossila artärer.

Under tre dygn ska vi uppmärksamma hyckleriet kring den fossila industrin som när och föder Göteborg, ett beroende som döljs under en hållbarhetsfasad. Vi vill stoppa det fossila flödet och till våra makthavare säger vi:
TALA KLARSPRÅK! ⇨ AGERA NU! ⇨ STOPPA ALLA FOSSILA SUBVENTIONER ⇨ AVVECKLA DEN FOSSILA EKONOMIN! ⇨ FRAMTIDSSÄKRA SAMHÄLLET!

Aktionerna i Göteborg startar torsdag 16 juni och avrundas framåt förmiddagen på söndag 19 juni. Under dessa dagar kommer det bli allt från artivism till direkt aktion under XR-flagg. Därtill samverkar vi med andra rörelser om en bred marsch. Det kommer finnas att göra för alla!

ANMÄL DIG HÄR: https://xrb.link/az97o1Wbx5A

I sitt tal i samband med den tredje IPCC-delrapporten manade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres jordens befolkning att ställa krav på makthavarna och han tackade gräsrotsrörelsen och klimataktivister för deras kamp.

I samma tal kallar han världens ledare för lögnare. Lögnarna finns även i Sverige. Politiska ledare i Göteborg och Sverige lovar omställning för att uppnå de avtal som de signerat, men inställningen saknas. Man slår blå dunster i våra ögon, om klimatsmart industri, batterifabriker som ska lösa allt, grön tillväxt, om ett samhälle i framkant. I själva verket slarvas det ena klimatmålet efter det andra bort.

Göteborg är staden som med ena armen viftar med tjusiga dokument och turistskryt – “Världens mest hållbara resmål”!!, med den andra kramar sina bilar, bygger stort i betong, värmer husen med eldad plast och, inte minst, krokar an till den fossila industrin.

Göteborg är en avgörande länk för flödet av fossila bränslen in i hela landet. Staden stödjer och ger tillstånd till raffinaderierna ST1 och PREEM och stödjer den fossila ekonomin genom den kommunalt ägda hamnen, där 50 % av Sveriges råoljeimport hanteras. Fossilberoendet måste brytas. Det är dags att vara ärliga, tänka om och ställa om.

KOM TILL GÖTEBORG! Kom och hjälp oss att väcka de styrande i Göteborg och Sverige.
Tiden är knapp, kod röd gäller, tillsammans blir vi starka!

Vill du veta mer om eller engagera dig i arbetet med GÖTEBORG – SVERIGES FOSSILA HUVUDSTAD, maila: xrgoteborg@riseup.net


(English)

Gothenburg – the Fossil Capital of Sweden

Gothenburg Rebellion June 16-19

Extinction Rebellion Sweden is running a campaign against the fossil economy during the Election Year 2022. The climate crisis must be on the top of the political agenda if we want future generations to inherit a habitable planet.

THE 16-19th OF JUNE YOU ARE ALL WELCOME TO GOTHENBURG – THE FOSSIL CAPITAL OF SWEDEN!

Gothenburg is a city which hugs its cars and fossil industries. It´s a seaport which receives and refines millions of tons of oil which is then distributed in Sweden. For three days we will try to create awareness of the hypocrisy about the fossil industry which feeds Gothenburg, an addiction hidden by a false facade of sustainability.

We want to stop the flow of fossil fuels and to those in power we say:
TELL THE TRUTH! ⇨ ACT NOW! ⇨ SECURE THE FUTURE OF OUR SOCIETY! ⇨ STOP ALL FOSSIL FUEL SUBSIDIES! ⇨ PUT AN END TO THE FOSSIL ECONOMY! ⇨ A WORLD WITH FOSSIL FUELS IS A WORLD IN WAR!

The actions will begin on Thursday the 16th of June and finish Sunday the 19th. There will be both artivism and direct actions. There will also be a march which we organise together with other environmental groups, justice groups and other political groups. There´s something to do for everyone!

SIGN UP and apply for a place to stay here: https://xrb.link/az97o1Wbx5A

Don’t hesitate to contact us with questions, send a mail to xrgoteborg@riseup.net