This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

A BIT MORE ABOUT XR’s STRATEGIES – XR Sverige

Datum

2022-05-14 14:00-16:00

Plats

Lund

Arrangör

XR Lund

A BIT MORE ABOUT XR’s STRATEGIES

SPRÅK
(for English, se below)
Vi kommer primärt att hålla detta på **engelska** , men det kommer finnas stöd med översättning till Svenska och möjlighet att delta i diskussioner på Svenska också! Vi kommer göra vårt bästa för att anpassa det så att alla hänger med!
LITE MER OM XRs STRATEGIER
Hur fungerar civil olydnad egentligen? Var kommer de metoder som används i Extinction Rebellion ifrån, och varför gör vi de aktioner som vi gör?
Du kanske redan har en liten uppfattning om vad Extinction Rebellion är: att vi använder civil olydnad, att vi organiserar oss utan ledare och att vi agerar utifrån våra krav och principer.
Ändå har du säkert många frågor! Vi är en stor rörelse med många olika taktiker och strategier som förändras beroende på var vi befinner oss och vad vi behöver uppnå.
I det här samtalet kommer vi** att fördjupa oss lite djupare** i vår rörelses strategi. Vi kommer att prata om principerna för fredlig civil olydnad, hur aktioner kan utformas utifrån vilken typ av förändring man vill möjliggöra och hur vi organiserar oss demokratiskt i praktiken.
Det här evenemanget riktar sig till alla som vill ta sin förståelse för Extinction Rebellion och vad vi gör till nästa nivå. Det är bra för nya rebeller som kanske precis har introducerats till rörelsen samt för långvariga rebeller som vill friska upp sina minnen och diskutera strategier!
Teorin bakom varför vi gör som vi gör skulle kunna fylla ett bibliotek, och vi kommer definitivt inte att kunna gå igenom allt. Detta är vårt försök att ge oss i rörelsen en fast grund att stå på i vår kamp för klimaträttvisa!
VI SES PÅ SKOMAKAREGATAN 3 i LUND (Bredvid John Scotts Pub)
—————————————————————
ENGLISH:
How does civil disobedience actually work? Where do the methods used in Extinction Rebellion come from, and why do we do the actions that we do?
You might have an idea of what Extinction Rebellion is: that we use civil disobedience, that we organise without leaders and that we are united by our demands and principles.
Still, you probably have a lot of questions! We are a large movement with a lot of different tactics and strategies, that change depending on where we are and what we need to achieve.
In this talk, we will** delve a bit deeper** into the strategy of our movement. We will talk about the principles of non-violent civil disobedience, how actions can be shaped based on the kind of change you want to enable and how we organise ourselves democratically in practice!
This talk will be directed to anyone who wants to take their understanding of Extinction Rebellion and what we do to the next level. It’s good for new rebels who might just have been introduced to the movement as well as for long-term rebels who want to refresh their memories and discuss strategies!
The theory behind why we do what we do could could fill a library, and we will definitely not be able to go through everything. This is our attempt to give us in the movement some solid ground to stand on in our fight for climate justice!
SEE YOU AT SKOMAKAREGATAN 3 (Next to John Scotts Pub)
LANGUAGE
We will do this talk primarily in English with Swedish translation and support!