This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aktion vid Folkhälsomyndigheten , Stockholm, augusti 2022 – XR Sverige

Aktion vid Folkhälsomyndigheten , Stockholm, augusti 2022

Psykologer för Extinction Rebellion genomförde den 18/8 en aktion på Folkhälsomyndigheten tillsammans med XR-läkare. Aktivisterna riktar kritik mot myndigheten för att de inte tar klimatförändringarna på tillräckligt stort allvar, jämfört med exempelvis pandemin. Därför tog de sig in på Folkhälsomyndigheten och genomförde en egen presskonferens om klimatförändringarna och dess konsekvenser för Folkhälsan. Ett öppet brev till myndigheten överlämnades som också innefattar ett kompletterat regleringsbrev eftersom den politiska styrningen av myndigheten har visat sig vara bristfällig.

Läs mer