This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aktion vid Skolverket, Stockholm, augusti 2022 – XR Sverige

Aktion vid Skolverket, Stockholm, augusti 2022

Tillsammans med lärare från Teachers Rebellion genomförde XR-psykologer en aktion vid Skolverket under fredagen den 19/8. Aktivisterna menar att Skolverket misslyckats med att dra lärdomar från unga elevers skolstrejker. De krävde ett klimatlyft för Skolverket och svenska skolan så att alla får erforderlig information om klimatförändringarna. Svenska skolelever ska få korrekt information om klimathotets allvarlighet, samt möjlighet till stöd och samtal för dåligt mående kopplat till klimatkrisen.

Läs mer