This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aktion vid Jämställdhetsmyndigheten, juni 2022 – XR Sverige

Aktion vid Jämställdhetsmyndigheten, juni 2022

Den 17e juni 2022 samlades Psykologer för Extinction Rebellion utanför Jämställdhetsmyndighetens lokaler i Angered. Aktivisterna läste upp ett brev till myndigheten där kopplingen mellan klimatkrisen och jämställdhetsarbetet belystes. Myndighetens frånvaro av arbetet på klimatområdet lyftes fram, och aktivisterna kompletterade Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev från regeringen med ett antal nya uppdrag som syftar till att hjälpa arbetet framåt i önskvärd riktning för jämställdhet och överlevnad. Fortsatt kommunikation med myndigheten är planerad.

LÄS MER

Öppet brev till Jämställdhetsmyndigheten om klimatförändringarna och jämställdhetsarbetet