This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aktion på Socialstyrelsen, Stockholm – XR Sverige

Aktion på Socialstyrelsen, Stockholm

Den 29e april 2022 genomförde Psykologer för Extinction Rebellion tillsammans med andra vårdprofessioner samt forskare, en aktion på Socialstyrelsens kontor i Stockholm. Aktivister tog sig förbi spärrarna på myndigheten i en fredlig civil olydnadsaktion, och krävde adekvat agerande från Socialstyrelsen i relation till klimathotet. Tidigare försök att få till dialog till stånd med regeringen har inte varit framgångsrika, varför aktivisterna nu vände sig direkt till den myndighet som har till uppdrag att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Aktionen ledde till möte med chefer på Socialstyrelsen, och kommunikationen med myndigheten har därefter fortsatt”.

Läs mer