This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

AGERA I NÖD – XR Sverige

AGERA I NÖD

Tidigare idag slutfördes huvudförhandlingen mot de 24 aktivister som tillsammans stod åtalade i Stockholms Tingsrätt för sin klimataktivism. Under tisdagen har allas slutpläderingar hörts, med starka personliga berättelser och skarpa rättsliga resonemang om varför vi hävdar nödrätt när vi agerar.

Nödrätten innebär i korthet att man friskrivs från ansvar om man handlat i nöd för att avvärja fara för liv eller hälsa, även om det man gjort hade medfört straff om det inte varit en nödsituation.

Du kan läsa mer om rättegången och varför vi hävdar nödrätt i denna artikel som DN publicerat om de gångna dagarna: https://www.dn.se/…/atalade-klimataktivister-havdar…/

Aktivisterna åtalades för ohörsamhet mot ordningsmakten, för att de agerar med fredlig civil olydnad i en nödsituation som hotar allt levande. Om tre veckor kommer domen.