Massaktion Stockholm 28-30 augusti

Anmäl dig till aktionen här

Läs detta dokument med samlad viktig info som uppdateras kontinuerligt

Live-informationen kring aktionerna kommer delas via Telegram. Ladda ner appen på din telefon och anslut sedan till kanalen https://t.me/joinchat/AAAAAEjxCkjhc0Fdt9VuoA

Fyll i detta formulär för att erbjuda sovplats för aktionen

Mejla till logistikgruppen om du vill be om sovplats. Nämn vilka nätter du har behov av och ifall du har specifika önskemål.
Email: logistik@extinctionrebellion.se


Extinction Rebellion Sverige har nästan helt varit på paus sedan pandemin bröt ut. Vi har alla förfärats över hur COVID-19 drabbat framförallt våra äldre och marginaliserade grupper både i Sverige och övriga världen. För att minska smittspridning har vi tagit ansvar, hållit avstånd och inte rest i onödan.

Men i skuggan av Coronakrisen pågår sönderfallet av vår värld med oförminskad styrka och hastighet. Sibirien har under de senaste månaderna upplevt en ihållande värmebölja som inte liknar någonting som tidigare hänt och har under juni månad haft temperaturer som är mer än 20 grader över det normala. Nu brinner skogarna i Sibirien och permafrosten smälter i allt snabbare takt med risk för stora utsläpp av metangaser. 2020 kan mycket väl bli det varmaste år som världen hittills skådat. Sverige står också sannolikt inför ihållande värmeböljor med nya skogsbränder. Ovanpå detta sker så kallade ”bail outs” för att åter få ekonomin i rullning och utan hänsyn till Parisavtalet pumpas miljarder och åter miljarder in i fossilindustrin och in i företag utan krav på grön omställning, utan krav på produktion som tar hänsyn till miljö och klimat.

Det är dags nu! Dags för Extinction Rebellion Sverige att skaka av sig Coronakrampen och visa vad vi går för. Det är dags att göra något som varken media eller våra folkvalda kan ignorera! I slutet av augusti genomför vi Massaktion Stockholm under 48 timmar!

Avboka allt och kom till Stockholm 27–30 augusti!

Denna aktion är anpassad för COVID-19

På denna aktion består varje större aktionsgrupp av max 50 personer. Varje aktionsgrupp håller ett avstånd till nästa aktionsgrupp. Avståndet mellan aktionsgrupperna är 25 meter.

Varje större aktionsgrupp består i sin tur av 6–7 vängrupper på 7–8 personer. Vängrupperna kommer att ha anvisade områden. Det är av största vikt att rebeller som deltar i aktionen håller sig till dessa anvisade områden och bara förflyttar sig för att handla mat eller uppsöka toalett. Vängruppernas områden ska markeras med en XR-logga med 5 meter i diameter. Rebeller i vängruppen håller ett avstånd mellan sig på minst 2 meter.

Alla som deltar i aktionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi tar ansvar för den hälsosituation som hela vår jord är drabbad av och förstår vikten av att göra allt vi kan för att skydda varandra från smittspridning.