This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ragnhild – XR Sverige

Ragnhild

Skol Ragnhild Larsson ställdes inför rätta i Oslo Tingsrätt, efter en civil olydnadsaktion i Oslo med Extinction Rebellion i augusti 2021. Åklagaren yrkar på höjda böter till 14000 per person. Dom faller 15 oktober. Här är hennes försvarstal:

“Jag är en helt vanlig medborgare som tänker fortsätta göra allt som står i min makt för att mina barn och alla andras barn och kommande generationer ska få en värld som det går att leva i. Som de unga sa under Nordic Rebellion: Vi vill leva! Ett högst rimligt krav kan man tycka.

Den 24 augusti deltog jag i en fredlig civil olydnadsaktion i korsningen Karl Johan/ Fredriksgate i Oslo för att protestera mot den norska oljeutvinningen i Arktis.

Vårt hus brinner.

Enligt den senaste IPCC-rapporten från FN:s klimatpanel, råder det kod röd för mänskligheten. Extremväder, bränder som förgör hela städer, översvämningar som spolar bort, bilar och hus och allt som kommer i dess väg. Nya värmerekord slås hela tiden liksom utsläppen av koldioxid.

Detta är inte det nya normala. Om vi inte slutar bränna fossila bränslen nu kommer det bara att bli värre och värre.

Ändå fortsätter våra politiker att blunda.

Vad ska jag då göra?

Ska jag också vända mig bort, blunda hårt och hålla för öronen? Eller ska jag göra precis allt som står i min makt för att med fredliga medel vända utvecklingen?

Enligt lagens mening ska jag inte göra något alls, förutom att rösta vart fjärde år och kanske skriva på en namnlista då och då.

OM jag väljer att sätta mig i vägen för det system som förstör för att ringa i brandlarmet när huset håller på att brinna ner, ska jag enligt nuvarande norsk lagstiftning straffas hårt.

De fossilbolag som fortsätter att skapa en akut klimatkris, går däremot fria och gör inget fel enligt lagens mening. Istället stöds de av det nuvarande politiska systemet som premierar business as ususal, trots att vi vet att det leder till en katastrof.

Jag står till hundra procent för mina handlingar och är stolt över vad vi gjorde i Oslo. Däremot betraktar jag det givetvis inte som ett brott att vi ringer i brandlarmet i det planetära nödläge vi befinner oss i.

Politikernas passivitet är däremot ett oerhört brott mot mänskligheten. Varje dag som de låter bli att agera förvärras situationen och gör den nödvändiga omställningen svårare.

Jag undrar, när kommer de att ställas till svars?

Vi står inför det största hotet någonsin mot vår civilisation. Våra politiker har ett ansvar att skydda sina medborgare. Men det gör de inte. Därför väljer jag att göra civil olydnad för allt levande.

Vi har gått i vanliga demonstrationståg, mejlat politiker, röstat vart fjärde år, betalat in medlemsavgiften till olika miljöorganisationer, men det har tyvärr inte hjälpt. Ska jag då fortsätta som om ingenting hänt eller göra vad jag kan för att hejda de värsta effekterna av klimatkrisen?

Vi har ett val och för mig är valet enkelt. Jag måste agera. Jag kan inte stå och se på när vårt hem brinner ner till grunden.

För detta vill den norska staten straffa oss. Inte nog med att vi blivit inlåsta i varsin cell under åtskilliga timmar, som om vi vore farliga kriminella som omvärlden behöver skyddas ifrån. Nu vill staten också döma oss till skyhöga böter.

Om målet är att tysta oss från att försöka skydda livet på jorden så kommer det inte att lyckas. Jag tänker fortsätta kämpa för en beboelig planet så länge jag lever. Det ser jag som min medborgerliga plikt.”