This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Karin – XR Sverige

Karin

Det är inte jag som borde stå åtalad här. Det är oljebolagen som girigt fortsätter sin förödande verksamhet och som medvetet mörkat och spridit desinformation om fossilindustrins skadeverkningar och katastrofala påverkan på Jordens klimat. Det är de politiker som haft makten de senaste trettio åren, som har haft all forskning och alla fakta på bordet om klimatkatastrofen och underlåtit att agera för att undvika den.

Istället har de beslut som fattats förvärrat situationen till det nu akuta läge vi befinner oss i. De har skrivit under Parisavtalet och lovat att göra allt för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °, istället har de flesta beslut de tagit gått i rakt motsatt riktning, med utökande utsläpp som följd och vi är nuläget på väg mot en katastrofal temperaturhöjning som kommer att göra stora delar av planeten omöjlig för allt mänskligt liv.

Mänsklighetens överlevnad är i akut fara. Massutrotningen av arter hotar den biologiska mångfalden och den ömtåliga livsväven som allt levande är beroende av. Detta stod klart redan efter förra IPCC-rapporten, som slog mig med häftig kraft och gav mig en insikt att jag var tvungen att agera direkt för att försöka väcka makthavarna ur deras passivitet och inkonsekventa hållning i klimatfrågan.

Det är politikerna som har makten att stifta lagar, reglera marknader och fördela understöd och bidrag. Det är deras ansvar att uppfylla det de lovat och skydda sina medborgare. Det är de som istället stjäl våra barns framtid och låter ett långsamt folkmord äga rum, det största historien någonsin skådat.

Jag är här för att jag vill rädda mänskligheten undan katastrofen, jag är förtvivlad och rasande för mina barns skull, era barns, alla barns. Efter den nyaste IPCC-rapporten och sommaren som gått med översvämningar, hetta, torka, bränder och de hundratals dödsoffer som dessa katastrofer krävt, borde det nu stå klart för alla att vi verkligen redan nu befinner oss mitt i krisen och att det är mer än bråttom att agera om mänskligheten ska ha en chans att överleva.

Jag har handlat enligt nödrätten i en akut situation som berör hela mänskligheten – nu levande och alla kommande generationer och bör därför frikännas.