This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Karin – XR Sverige

Karin

Slutplädering 16/11 2023

Oktober i år var den femte månaden i rad som var den varmaste sen mätningarna startade. Alltså Jorden, vårt enda hem håller på att bli så varm så den blir obeboelig på stora delar. Vi hör varje vecka på nyheterna om människor som dör pga extremväder orsakat av uppvärmningen, men det pågår också en mer lågmäld död samtidigt – små barn, gamla och sjuka som dukar under av hetta och de ca 6700 personer i Sverige som varje år dör i förtid pga luftföroreningar. Nyligen rasade stora delar av E6. Hade det inträffat under dagtid hade det troligtvis blivit dödsoffer. Nu blev det bara en stor och väldigt kostsam samhällsstörning.

Att klimatkrisen är akut och pågår precis just nu, när vi sitter här, likväl som när jag satte mig vid infarten till Oljehamnen, är ett välbeforskat faktum.

Jag anser att vi måste tänka i termer av skala när vi pratar om nödrätten här. Att rädda ett barn från att dö i en överhettad bil, genom att slå sönder rutan är ett vanligt exempel. Då räddar man ett enskilt liv på kanske 80-90 år. I den eskalerande klimatkris vi har inträtt nu, riskerar stora delar av mänskligheten att dö ut, om vi inte oerhört snabbt radikalt minskar koldioxidutsläppen som hettar upp jordens atmosfär. Nu handlar det följaktligen inte om enbart ett liv, utan alla de generationer av människor som skulle levt här tills solen slocknar om ungefär 4,5 miljarder år, som berövas rätten till liv. Jag tror inte att man när lagen och praxis i fråga om att handla i nödrätt instiftades, i sin vildaste fantasi kunde tänka sig att människor med öppna ögon och berått mod skulle offra alla kommande generationer, och därför måste den uppdateras till nu rådande omständigheter.

Fossilindustrin driver mänskligheten mot civilisationskollaps. Oljehamnen är en del av det fruktansvärda brottet. Därför är den handling jag är åtalad för, berättigad enligt nödrätten och att döma mig för det står inte i proportion till den minimala störning den orsakade. Det var ingen störning av allmän ordning, då vanlig trafik flöt på som vanligt, jag hindrade bara transporter in och ut ur hamnen under några minuter.

Sveriges regering ökar utsläppen när vi istället skyndsamt måste minska dem. De bryter mot Sveriges grundlag. I regeringsformen står det: Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Vad finns då att göra? Ska vi likt råttorna som följer flöjtspelaren dränkas i floden?

I detta avgörande läge är det allas moraliska skyldighet att göra allt som står i vår makt att försöka rädda framtiden åt våra barn och barnbarn, så att de också kan få möjlighet att leva ett fullödigt liv.