This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Göran – XR Sverige

Göran

Slutplädering 9 november 2023

Jag inleder med ett citat från Dagens Nyheter från idag 9 november. Det ger ett skrämmande perspektiv på det jag formulerat i min sakframställan nyss.

Produktion av fossilbränsle ökar – trots klimatmålen.
Trots löften om netto nollutsläpp planerar världens länder att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen jämfört med vad som är i linje med klimatmålen. I stället för att fasa ut fossila bränslen planerar flera länder att öka produktionen av kol, olja och gas, enligt en ny rapport.
Extremväder med bränder, skyfall och översvämningar ­visar att klimatförändringen redan är här. Utsläppen från fossila bränslen är huvudorsaken.”

Vi befinner oss i ett planetärt nödläge. Det är oklart om vår civilisation i framtiden kommer att överleva de påfrestningar som en överhettad planet ger upphov till. Det som är klart är att ju mer växthusgaser vi släpper ut, desto värre blir konsekvenserna för allt liv på jorden. 

Det är de fossila bolagen Preem, ST1 m.fl. tillsammans med Göteborgs hamn som borde sitta här anklagade. (20 miljoner ton om året transporteras via oljehamnen). Den samhällsfarliga verksamheten som bedrivs skyddas medan vi som försvarar livet åtalas och döms. Hela situationen är helt upp-och-ner.

När åklagaren frågar mig om jag hörde polisens ordningshållande befallning svarar jag naturligtvis ja. Det är ju själva poängen, att VÄGRA godta polisens befallning, som jag anser vara felaktig och gränsande till tjänstefel. Den befallningen är ju i ljuset av situationens allvar helt absurd. Det är ju inte jag som ska flytta på mig. Det är oljetransporterna som måste stoppas. En samhällsfarlig verksamhet som driver livet längre och längre in i klimatkatastrofen. Ska det vara så svårt att fatta?

Frågan om när nödrätt kan åberopas för ens handlingar har ältats till leda i en mängd klimaträttegångar de senaste åren och kan väl betraktas som stendöd då den inte tillåts prövning i högre instans. Men min åsikt är att rättssystemet måste uppdatera sin syn på situationen NÖD. Formuleringarna och tillämpningen i den ena eller andra paragrafen hit eller dit är föråldrade och även de stendöda. Lagstiftarna måste göra en omformulering eller domstolarna ändra sin tolkning. Det nuvarande läget duger inte. Vi är alla i nöd. På hela planeten. Somliga mer akut just nu än andra.

Jag känner inte att det är ett alternativ att sluta genomföra aktioner liknande den som jag står åtalad för här idag. Vi medborgare har alla ett ansvar att agera, även genom civil olydnad, tills den dag kommer då staten gör tillräckligt för att åstadkomma den nödvändiga omställningen till ett samhälle som kan överleva på sikt.

Stäng oljehamnen. Där bedrivs samhällsfarlig verksamhet. Åtala fossilindustrin och Göteborgs hamn. Inte oss klimataktivister!

Ompröva praxis av begreppet nödrätt!