This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Göran – XR Sverige
Göran utanför tingsrätten

Göran

“Den som begriper vad som står på spel prioriterar inget annat!” är Göran Boardys avslutande ord i sin slutplädering, efter att ha ställts inför rätta i Göteborgs Tingsrätt igår för att ha hindrat ett SAS-plan från att lyfta i slutet av juni 2020. Nedan är Görans slutplädering i sin helhet:

Jag hänvisar till nödrätt i mitt försvar och tänker nu ge min syn på varför det är relevant:

Den juridiskt/geografiska synen på när nöd föreligger och nödrätt är berättigat behöver enligt min mening breddas till att omfatta hela klotet. Klimatkrisen är akut i många geografiska områden och på många platser och faran för liv är mycket stor. Människor drabbas och dör redan.

Här kommer tio punkter om detta att begrunda:

1. Ordet “förintelse” var nog totalt intetsägande för de flesta år 1930. Fundera över om begreppet “havsförsurning” eller “klimatförändringar” år 2021 kanske är lika svagt och intetsägande för många. Effekterna av “havsförsurning” är på väg att bli så stora att våra barnbarns största önskan kommer att bli att resa tillbaka i tiden för att förhindra total förlust av livsbetingelserna på jorden.

2. Atomvinter var ett begrepp jag växte upp med. Rädslan för ett ödeläggande kärnvapenkrig gav oss ångest. Klimatsommar klingar inte lika illa. Ännu. Några fler skogsbränder här, lite mer värme där, tills det plötsligt kommer en tusenårig flodvåg ovanpå den långsamt stigande havsnivån och de långsamt växande öknarna, eller en kraftigare orkan.

3. För att förstå vad en tvågraders höjning i djur- och växtlivet innebär, ligger det nära till hands att betrakta vår egen kropp. För en människa är livet outhärdligt och kanske livshotande om hon alltid har 39 graders feber. Mycket förenklat beskriver detta på ett utmärkt vis vad som sker om jordklotet värms upp med 2 grader. Med nuvarande utsläppstakt blir det 3 – 4 grader varmare vid seklets slut. Outhärdligt och direkt livsfarligt.

4. Globalt är 75% av vår mat beroende av pollinerande insekter. Om vi fortsätter att utrota dessa insekter så kommer vi alltså att få en kraftigt minskad matproduktion med följd att människor kommer att svälta. Den ekologiska krisen är livshotande.

5. Vi påverkas indirekt av klimatkrisens konsekvenser i andra länder. Konflikten i Syrien följde efter en lång torka och minskade skördar. Flyktingströmmarna till Europa och även till Sverige blev ett problem för alla. Den typen av lidande och flyktingströmmar kommer också att bli långt värre om inget görs.

6. Världens jöklar och glaciärer håller på de flesta håll på att kollapsa, men människosläktet blundar för konsekvenserna. Nu bor det miljoner – på platser som kommer att bli så gott som obeboeliga inom ett decennium. Antingen av extrem torka eller översvämning.

7. Jordklotets viktigaste krafter har lämnat den geologiska hastigheten; nu förändras de i mänsklig skala. Förändringar som tidigare tog hundratusen år sker nu på hundra år. En sådan hastighet påverkar allt liv och grundvalarna för allt vi tänker, väljer, producerar och tror på. Den berör alla vi känner och alla vi älskar. Med vår tankeförmåga har vi svårt att föreställa oss hur omfattande och komplicerade förändringar vi står inför. De övergår all tidigare erfarenhet, språket och de flesta metaforer vi använder för att förstå verkligheten.

Det kan liknas vid att försöka spela in ljudet från ett vulkanutbrott eller jordbävning. I de flesta apparater kollapsar ljudet vid en viss bullernivå och ingenting annat hörs än brus. Om nånting som är oändligt stort, heligt och dessutom utgör grundvalen för våra liv hotas, ger det ingen reaktion. Det är som om hjärnan inte uppfattar storleken på hotet. För de flesta är ordet “klimatförändringar” fullt av brus. Vi ser rubriker och anser oss förstå orden “glaciäravsmältning”, “värmerekord”, “havsförsurning”, “ökade utsläpp”. Vi läser nyheterna och tittar på dokumentärer men av någon anledning fortsätter vi som om ingenting hänt.

8. För att belysa den cyniska dubbelmoral som pågår i klimatpolitiken ska jag citera Dagens Nyheter i onsdags 14/4

»Biobränslen ger nollutsläpp på papperet och räknas separat i statistiken. Enligt den officiella statistiken har de svenska koldioxidutsläppen inom landet minskat med nästan 30 procent sedan 1990. Det stämmer – men bara för fossila bränslen. Utsläppen från biobränslen räknas separat – och de ökar. (…)

Koldioxiden som släpps ut när trä och annat organiskt material förbränns kallas för biogen koldioxid. En koldioxidmolekyl från ett träd som bränns har lika stor påverkan på atmosfären som en från olja, ändå klassas utsläpp från träförbränning som koldioxidneutralt. Skälet: Koldioxiden som släpps ut väntas sugas upp igen om nya träd får växa.

Men klimatkrisen är akut – och många forskare menar att tiden är för knapp för att biobränslen ska kunna vara en lösning. Vi hinner helt enkelt inte vänta på att nya träd ska växa upp.«

– En viktig del av SAS satsningar bygger på ökad användning av biobränslen.

9. I en av FN:s senaste rapporter sägs det nu rent ut och bokstavligen: Vi är den sista generation som kan rädda jordklotet från oåterkallelig förstörelse. Förstår vi detta eller blir det bara brus?

10. Allt detta tillsammans föder och alstrar den intensiva sorg och vrede som drabbar mig som morfar, när jag inser risken för att den värld vi lämnar efter oss knappt kommer att vara beboelig för mina barnbarn och kommande generationer.

Vad kan vara mer NÖD och NÖDLÄGE än allt detta?

– Detta omvandlas för mig till förtvivlan och skräck.

Förtvivlan över att inte kunskapen om klimatkatastrofen tycks nå ut till breda lager och skräck för vad detta kommer att innebära. Faktum är: Vi är mitt i en eskalerande klimatkatastrof. Alla tänkbara och kanske otänkbara metoder är nu nödvändiga för att påverka beslutsfattandet i en riktning som avslutar den fossila användningen. Tiden är knapp! Det är bråttom nu! För att vi ska undvika en total katastrof och civilisationens kollaps.

Därför hänvisar jag till nödrätt i mitt försvar!

Om inte lagarna vi har idag tillåter mig att reagera och agera mot de allvarliga hoten mot livet på jorden, som klimatförändringarna medför, så är lagen fel och måste ändras. Hela det återstående syftet och meningen med mitt liv (jag närmar mig ju slutet) består i att försöka åstadkomma samhälleliga förändringar för att hejda klimatkatastrofen. Därför är jag sedan våren 2019 aktiv i Extinction Rebellion, förkortat XR, som är en internationell klimatrörelse.

Jag är inte skyldig till brott!

Det är samhället, fossilindustrin och innehållet i det politiska system vi har som är de skyldiga. Klimatkrisens allvar genomsyrar inte det politiska samtalet, varken i vårt land eller någon annan stans. Jag uppmanar alla som hör eller läser detta att aktivera sig i civil olydnad. Gör det som är nödvändigt för att få stopp på fossilsamhället.

Den som begriper vad som står på spel prioriterar inget annat!