This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Uppsala – Rebellmammecirkel vid Kyrkomötet – XR Sverige

Uppsala – Rebellmammecirkel vid Kyrkomötet

måndag 20 november 2023 kl. 07:30–09:30

MÅNDAG 20 NOVEMBER 2023 KL. 07:30–09:30

Uppsala domkyrka, Uppsala

Rebellmammecirkel utanför Domkyrkans huvudentré, måndagen den 20:e november kl. 7.30 till 9.00.

Måndagen den 20:e november 2023 inleds Kyrkomötets andra session för året med en morgonmässa i Domkyrkan. 

Många av de förtroendevalda från nomineringsgrupperna som röster om de framlagda motionerna kommer befinna sig där. Därefter hägrar tre dagar av arbetsplenum för dem. De ska fatta beslut om viktiga motioner som rör miljö, klimat, skog, se länk: https://www.svenskakyrkan.se/…/arenden-till-kyrkomotet… . 

Svenska Kyrkan har en pågående utredning om hållbarhet i Svenska Kyrkans skogar ( https://www.svenskakyrkan.se/utredningsdirektiv-for… ) , men vi kan inte vänta på att den ska bli klar! Skogar behöver skyddas NU, våtmarker behöver återställas NU – klimatet kan inte vänta, inte heller den biologiska mångfalden! 

Låt oss sitta tillsammans i cirkel för en framtid för barnen och låt oss visa de förtroendevalda vägen framåt för en levande jord.

Vi ses klockan 7.30 för att förbereda cirkeln och kanske tända gravljus att ha framför oss i Rebellmammecirkeln i gryningsdunklet. Medan Kyrkomötets deltagare befinner sig inne i Domkyrkan på mässa kl. 8.00-08.45 kan vi sträcka på benen och inta lite varm dryck för att sedan möta dem i cirkel när de går ut genom huvudentrén igen.