This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Stockholm – Rebellmammorna sjunger för Barnombudsmannen – XR Sverige

Stockholm – Rebellmammorna sjunger för Barnombudsmannen

måndag 20 november 2023 kl. 11:30–13:00

MÅNDAG 20 NOVEMBER 2023 KL. 11:30–13:00

Kungsholms kyrka, Stockholm

Rebellmammorna sjunger för Barnombudsmannen 

Rebellmammorna Stockholm vill sjunga för Barnombudsmannen på Barnkonventionens dag den 20/11.

I Sverige är Barnkonventionen lag. Stat, regioner och kommuner ska säkerställa de rättigheter barnet har enligt konventionen. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. 

Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Trots att klimatkrisen innebär ett hot mot möjligheterna till barns rätt till liv, överlevnad och utveckling, så lyfts statens brist på agerande för att skydda barnen inte som ett lagbrott.

Barnombudsmannen, som företräder barns och ungas rättigheter behöver Rebellmammornas stöd. Vi ger dem kraft och inspiration genom att sjunga för dem på Barnkonventionens dag.

NÄR? Måndag den 20:e november 12:00-13:00
Samling utanför Kungsholms kyrka 11:30

VAR? Norr Mälarstrand 6

VEM? Mammor, mor- och farmödrar, fastrar och mostrar, systrar, döttrar, och allierade.

TA MED: En skylt med ditt budskap relaterat till barnkonventionen, framtiden och klimatet. 
Sånghäfte om du har det.