This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Låt vetenskapen lysa vägen – XR Sverige

Låt vetenskapen lysa vägen

Stockholm söndag 10 december 2023 kl. 13:00

Kulturhuset, Stockholm

Kom och delta med Rebellmammorna, Scientists Rebellion, Rebellpapporna och Hälso-och sjukvårdspersonal för XR när vi sätter ljuset på vetenskapen i samband med Nobelprisutdelningen i Stockholm. Vi kommer vara utanför konserthuset strax innan prisutdelningen sker. Mörkret kommer att falla medan vi står där och vi vill att alla som kan tar med en lykta för att sätta ljuset på vetenskapen. Alla är välkomna som deltagare i manifestationen eller i en stödjande roll kring manifestationen, som outreach som delar ut flygblad och pratar med förbipasserande, teknikansvarig, regenperson som ser till att alla känner sig trygga och har vad de behöver för att genomföra manifestationen och deeskalerare som kan rycka in om det skulle uppstå en uppjagad situation.
Ta med: Varma kläder, sittunderlag och något varmt att dricka. En skylt med ett budskap i rebellmammornas anda om varför du är med. Det kan handla om omsorgen för jordens barn och allt levande. Det kan också handla om nödvändigheten att ta till sig och agera utifrån den vetenskapliga kunskap som finns. Ta också med en lykta dels för att symboliskt sätta ljuset på vetenskapen men också så att din skylt syns.
Eftersom det är ett tillfälle då internationella gäster och internationell press är närvarande så fungerar det bra med skyltar på olika språk. Vi kommer att ha banderoller på engelska och svenska.
Samling i kulturhusets entré
Klockan 13 introduktion för nya 
Klockan 14 genomgång av manifestationen och vängruppsindelning
Klockan 15-16 stilla manifestation (ta på er ordentligt med kläder)
Klockan 16 samling och utvärdering

Mer info kommer! Kika in i eventet med jämna mellanrum för spännande uppdateringar!