This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sätt ljuset på Folkhälsomyndigheten! – XR Sverige

Sätt ljuset på Folkhälsomyndigheten!

Solna måndag 11 december 2023 kl. 11:30–13:00

Folkhälsomyndigheten, Solna

En ny aktion riktad till Folkhälsomyndigheten ligger helt rätt i tiden! Under hösten har vi i DN kunnat läsa om hur tjänstemän på myndigheten som velat lyfta klimatfrågan kallats till tillrättavisande samtal och anklagats för att ha brutit mot den statliga värdegrunden. I DN:s artikel skjuter ledningen ifrån sig, de menar att ”det är få saker som det pratas om så mycket på myndigheten i olika sammanhang som den här frågan [klimatfrågan]” samt att ledningen inte tystat några medarbetare. Generaldirektören har fortfarande inte kommenterat anklagelserna. 

Vi kommer nu besöka myndigheten igen med syfte att sätta ljuset på Folkhälsomyndighetens klimatarbete och få tala med personer som arbetar där för att höra hur det egentligen står till. Är tjänstemän på Folkhälsomyndigheten fria att lyfta klimatfrågans hälsoaspekter för diskussion, eller detaljstyr ledningen vad och var de anställda får diskutera? 


Tid och plats
Aktionen kommer arrangeras vid Folkhälsomyndigheten i Solna (Nobels väg 18) måndagen den 11 december klockan 11:30-13:00. Kontakta någon från de grupperingar som planerar aktionen för information om förmöte. 

För de som vill och kan komma har vi förmöte från kl. 10 i närheten av myndigheten. Platsen för förmötet förmedlas internt via signalchattar. På mötet presenterar vi aktionsupplägget och delar ut aktionsroller samt gör en kort introduktion till Extinction Rebellion. Är du ny för Extinction Rebellion är du särskilt välkommen hit! Du kan dock dyka upp direkt direkt vid Folkhälsomyndigheten.

Efter aktionen äter vi tillsammans lunch i närheten och diskuterar hur det gick. Detta är, som allt annat i Extinction Rebellions regi, frivilligt.


Planeringsgrupp
Aktionen planeras av Hälso- och sjukvårdspersonal för Extinction Rebellion, Scientist Rebellion samt Rebellmammorna. Det är inget krav att tillhöra någon av dessa grupper för att delta vid aktionen, dock behöver Extinction Rebellions principer följas. Du hittar dem på vår hemsida, https://extinctionrebellion.se/om-oss/


Bakgrund
Detta är Extinction Rebellions fjärde besök på Folkhälsomyndigheten. Alla aktioner livestreamas och påbörjas med att en aktivist lämnar över en blomma och ett öppet brev till myndighetens reception och förtydligar att vi är fredliga.

Anledningen till Folkhälsomyndigheten uppvaktats intensivt är att Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterat att klimatförändringarna är mänsklighetens främsta hälsohot och att en temperaturökning på 1,5 grader innebär en hälsokatastrof. Ändå står Folkhälsomyndigheten arbete med klimatfrågan absolut inte i proportion till hälsohotet och de kommunicerar inget om hur detta hälsohot kan förebyggas genom att samhället rättvist ställer om. Folkhälsomyndigheten är dessutom en av de myndigheter som har ansvar för att Sveriges miljömål uppfylls, där klimatmålet och flera andra viktiga mål idag utvecklas åt fel håll. 

Under coronapandemin såg vi alla de resurser, kompetenser och mod som Folkhälsomyndigheten har. Vi behöver detta för att bemöta hälsohotet klimatkrisen. Vi behöver Folkhälsomyndighetens klimatledarskap!

Klimataktivister har vid flera tidigare tillfällen krävt ett tydligare agerande från Folkhälsomyndigheten där de tar sitt uppdrag på allvar i linje med vad klimatforskningen visar. Huvudsakligen har det varit hälso- och sjukvårdsutbildade klimataktivister inom Extinction Rebellion samt forskaraktivister från Scientist Rebellion som agerat.

I augusti 2022 höll aktivister en presskonferens om kopplingen mellan klimatförändringar och folkhälsa, eftersom Folkhälsomyndigheten själva inte gjort detta (https://extinctionrebellion.se/okat…/folkhalsomyndigheten/).

I februari i år besöktes myndigheten igen för en ny presskonferens, denna gång deltog ett stort antal rebellmammor i aktionen (https://extinctionrebellion.se/…/just-nu…/).

Under parollen #FolkhälsaFörAllaNu genomfördes på långfredagen en mejlkampanj till myndigheten.

I september genomfördes en ny aktion där myndighetens förebyggande arbete gällande rökning jämfördes med deras tystnad på klimatområdet (https://extinctionrebellion.se/…/oppet-brev-till…/). 


Våra krav på Folkhälsomyndigheten är:

• Att Folkhälsomyndigheten tydligt kommunicerar det forskningen visar: att klimatkrisen är det största hotet mot den globala hälsan.

• Att Folkhälsomyndigheten i sin kommunikation differentierar mellan olika uppvärmningsscenarion, så att allmänheten får kunskap om skillnaden i hälsopåverkan vid 1,5, kontra 2, kontra 3–4 graders uppvärmning.

• Att Folkhälsomyndighetens ensidiga fokus på klimatanpassning kompletteras med förebyggande åtgärder (precis som med rökning).