This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Örebro – Global manifestation Rebellmammor Örebro – XR Sverige

Örebro – Global manifestation Rebellmammor Örebro

lördag 18 november 2023 kl. 14:00

LÖRDAG 18 NOVEMBER 2023 KL. 14:00

Örebro

Rebellmammorna i Örebro är självklart med i den globala manifestationen med rebellmammor världen över!

Är du mamma, mormor, pappa, farfar, moster, bror eller bara människa som vill göra något för att barnens framtid ska bli dräglig – rebellmammor och allierade är varmt välkomna!

Manifestationen sker sittandes i ring med plakat – i rebellmammornas anda. Ilskan och förtvivlan över att politiker och andra makthavare inte förmår att agera kraftfullt på klimatkrisen omsätter vi i konkret handling.

NÄR och VAR?
Uppdatering kommer!

– Vi kommer att sjunga gemensamt (om en vill), ”Mothers gonna rise”. Den är mycket enkel och vi kommer öva lite tillsammans innan vi sätter oss. Vi kommer först sjunga den engelska texten och sedan den svenska översättningen. 
Länk om du vill lyssna in dig finns här (den svenska texten): https://youtu.be/dsLNimOgIFw

”Mothers gonna rise like the water, 
we´re gonna face this crisis now.
I hear the voice of my sons and daughters 
singing “climate justice now”

”Mödrar nu går vi samman
Vi måste vända krisen nu
Vi hör allas barn och barnbarn
Ropa ”KLIMATRÄTTVISA NU”

Vi kommer också sjunga denna sång där en mängd ljudexempel finns under denna fina hashtag: #sjungförulf

Text:

”Vi har samlats här
Vi vill ha en levande världen framtid för barnen 
En framtid för barnen”

VILKA ÄR REBELLMAMMORNA:
https://extinctionrebellion.se/…/grupper/rebellmammorna/

Ilskan och förtvivlan över att politiker och andra makthavare inte förmår att agera kraftfullt på klimatkrisen omsätter vi i konkret (fredlig!) handling. Vi vill:
– visa att varje individ kan göra skillnad genom att gå samman med andra och agera kollektivt
– öka krismedvetenheten i samhället och för att skapa tryck på politikerna att agera i linje med klimatvetenskapen
– agera i solidaritet med de människor i olika delar av världen som redan idag förlorar sina hem, sin försörjning och ibland sina liv på grund av klimatkrisen.