This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Online – Workshop för effektiva och inkluderande möten – XR Sverige

Online – Workshop för effektiva och inkluderande möten

SÖNDAG 1 OKTOBER 2023 KL. 10:00–12:00

Onlineevenemang

Känner din lokalgrupp att era möten ibland är långa och röriga eller att alla inte är inkluderade i beslut? I den här workshoppen får du lära dig mer om de underliggande principerna bakom XR:s organisering och mötesverktyg och hur du kan använda dem mer effektivt. Du kan delta själv eller som en grupp med en gemensam möteslänk. 

Här är länken: https://us02web.zoom.us/j/82950032910?pwd=S1VLNWI4VDJFOEU0ZGtDb0x6Y1g3QT09