This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Online – Intersektionell Samtalskväll: Funktionsfullkomlighetsnormer – XR Sverige

Online – Intersektionell Samtalskväll: Funktionsfullkomlighetsnormer

Online söndag 26 november 2023 kl. 19:00–20:30

SÖNDAG 26 NOVEMBER 2023 KL. 19:00–20:30

Onlineevenemang

Under rubriken ”Intersektionell Samtalskväll” kommer vi, i Nationella stödgruppen, under vintern erbjuda digitala samtalskvällar utifrån olika maktperspektiv. Utgångspunkterna för dessa samtal är bland annat XRs principer:

6. Vi välkomnar alla och alla delar av alla
7. Vi jobbar aktivt med utjämnande av makt

Den 26e november kommer vi prata om hur normer kring vad kroppar förväntas klara av påverkar makt. Det kommer dels vara ett kunskapsutjämnande inslag om Crip-teori och funktionsrätt men också möjlighet till reflektioner i syfte att göra Extinction Rebellion mer tillgängligt.

Varmt välkommen!