This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyköping – Global manifestation med rebellmammorna – XR Sverige

Nyköping – Global manifestation med rebellmammorna

lördag 18 november 2023 kl. 13:00

LÖRDAG 18 NOVEMBER 2023 KL. 13:00

Nicolaiskolan, Nyköping

SNABBINFO:
Vad: Klimatmanifestation i centrala Nyköping. Samling Nicolaiskolans skolgård
När: 18/11 kl. 13:00
_______________________

Världens mödrar samlas för att protestera mot politikers oförmåga att hantera klimatkrisen. Kom du också!

”Spara datumet” – 18 november i era kalendrar, skicka informationen till din mormor, syster eller barnbarn. Be dina vänner komma!

VI ÄR REBELLMAMMORNA
Vi är mödrar, mor- och farmödrar, fastrar och mostrar, systrar, döttrar, och allierade. Vi vet att de som är minst ansvariga för orsakerna till klimatkrisen också är de som ofta drabbas värst. Vi tror på kraften i att mödrar och andra föräldrar och vuxna från hela världen kräver klimaträttvisa.

Genom historien har mammor stått upp och bekämpat orättvisor och nu vill vi göra samma sak. Vi tror att mammor har kraften att nå fram till både hjärta och hjärna, inte bara hos våra politiker utan hos varenda människa.

VILKA? Mammor och allierade över hela världen! Har du inte varit med förut är det här en perfekt första manifestation!

VAD? Vi sitter ner i en cirkel tillsammans med våra ansikten vända mot förbipasserande, medan musik spelas. Vi har skyltar med klimatbudskap. Det här är en fredlig manifestation i Rebellmammornas anda. Manifestationen kommer ha polistillstånd.

VAR? Nicolaiskolans skolgård

NÄR? Lördag den 18 november kl. 13

13.00 Vi samlas först för en introduktion. Vi går igenom hur manifestationen går till, vilka som är ansvariga för vad och vad som är viktigt att veta och tänka på. Det är viktigt för oss att du är välinformerad och känner dig trygg och välkommen. 

13.30 Vi går i ett tåg till den plats vi valt. Vi sätter oss i en cirkel. Vi sitter tysta och lyssnar på musik under manifestationen. Den som har svårt att sitta på marken får gärna ta med en stol.

14.30 Vi avslutar med att tåga tillbaka till vår samlingsplats och ha en gemensam avslutning.

TA MED: Kläder efter väder, något att sitta på. Ta om du vill med dig en skylt med klimatbudskap. Det kommer också att finnas en del färdiga skyltar att låna.

____________________________
Sedan den första manifestationen i augusti 2022, har Rebellmammorna fortsatt att växa. I Sverige finns det numera mer än 5000 mammor med i våra grupper. De har hållit och deltagit i åtskilliga manifestationer i snart 30 olika svenska städer. 

Det är dags att ta vår förtvivlan, oro och kärlek till våra barn, och allas barn, och omvandla den till handling. Vi tror att mammor kan göra skillnad!

Varmt välkommen!

Om du vill veta mer, hittar du information och inspiration här:
https://extinctionrebellion.se/…/grupper/rebellmammorna/
www.mothersrebellion.com
Instagram: mothersrebellionglobal & Rebellmammornasverige
Facebookgrupp: Rebellmammor i Sverige, Rebellmammorna Nyköping