This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ny klimaträttegång efter upprepad blockad av oljehamnen – XR Sverige

Ny klimaträttegång efter upprepad blockad av oljehamnen

Göteborg torsdag 18 januari 2024 kl. 10:15

Göteborgs Tingsrätt, Ullevigatan 15, Göteborg

Efter blockader mot den otroligt klimatskadliga verksamheten i Göteborgs oljehamn under Göteborgsupproret i juni 2022 blev många klimataktivister ställda inför Göteborgs tingsrätt. Bland dem fanns Malin, som hade rättegång den 17 augusti och på samma dag deltog i en ny blockad mot samma oljehamn, mot samma livsutplånande verksamhet, tillsammans med andra som också ställts inför rätta. Många blev lagförda även vid det tillfället och nya rättegångar har hållits under hösten och vintern. Den 18 januari är det Malins tur igen, med den sista rättegången i efterspelet av blockaden den 17 augusti. Varmt välkommen att närvara som åhörare vid den, för att visa ditt stöd och uppmärksamma frågan!

Att få försvara sina handlingar inför rätten är viktigt. Eftersom den klimatskadliga verksamheten fortsätter ute i Oljehamnen kommer vi att agera där igen. Förhoppningen är att vi blir många som visar att det är allvar nu! Är du intresserad av att delta och vill veta mer detaljer om tidpunkt, plats etc. måste du skicka e-post till xrgoteborg@riseup.net. Tala om vem du är och fråga efter 18 januari-detaljer. Sprid gärna detta.

Tid för rättegång: Torsdag den 18 januari 2024 kl. 10:15 (kom tidigare, för du behöver gå igenom en säkerhetskontroll och ta dig till aktuell sal)
Plats: Göteborgs Tingsrätt, Ullevigatan 15, Göteborg