This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sveriges fossila huvudstad. Nya rättegångar och nya blockader av Oljehamnen i Göteborg – XR Sverige

Sveriges fossila huvudstad. Nya rättegångar och nya blockader av Oljehamnen i Göteborg

Göteborg torsdag 7 december 2023 kl. 17:00–19:30

Rya skog, Göteborg

På torsdag 9 november påbörjas ännu en serie rättegångar mot klimataktivister i Göteborgs Tingsrätt och samma eftermiddag efter förhandlingen genomför Extinction Rebellion nya aktioner för att störa införseln av olja.
Det är de fossila bolagen Preem, ST1 m.fl. tillsammans med Göteborgs hamn som borde sitta här anklagade. Den samhällsfarliga verksamheten som bedrivs i oljehamnen skyddas, medan vi som försvarar livet åtalas och döms. Hela situationen är helt absurd.

När rättegångarna nu återupptas kommer Extinction Rebellion att genomföra nya blockader för att försvåra fossilindustrins transporter. Detta kommer att ske de dagar då de följande rättegångarna hålls: den 16/11, den 23/11 och 7/12. Återkom hit för att se uppdateringar!
Torsdag 9/11 kommer Göteborgs kommunfullmäktige att diskutera den kommande budgeten. Göteborgs politiker har ingen plan vare sig för att avveckla stadens fossila beroende eller för att avveckla oljehamnens verksamhet, som innebär att drygt 20 miljoner ton olja importeras varje år.
Följ med oss ut till oljehamnen på torsdag 9/11 kl 16:30. (De följande rättegångsdagarna kan andra tider förekomma) Vi träffas vid parkeringen vid Rya skog Det finns en busshållplats intill med samma namn. Hjälp oss störa transporterna av fossila bränslen. Allt sker till takter av Rrriot Samba. Ta varma kläder på och eventuellt också regnställ. Vi tillhandahåller vita skyddsoveraller.

Busshållplatsen heter Rya skog. Ta varmt på!