This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Global manifestation med rebellmammorna – XR Sverige

Global manifestation med rebellmammorna

Helsingborg lördag 9 mars 2024 kl. 12:00–13:00

Konsul Olssons Plats, Helsingborg

Manifestera för klimatet med Rebellmammorna i Nordvästra Skåne!

NÄR, VAR, HUR?
Vi som kan, samlas 11.30 på Stortorget 17 i Studiefrämjandets lokal för genomgång och möjlighet att ställa frågor.
Strax innan 12 går vi gemensamt till Konsul Olssons plats där vi manifesterar i stillhet och allvar. Vi sitter i en ring med våra skyltar med musik i bakgrunden.

Efter ca 45 min går vi gemensamt tillbaka mot Stortorget medan vi sjunger sången ”Mother’s gonna rise”. Klä dig varmt, ta med något att sitta på samt en skylt med klimatbudskap.
Gruppen för rebellmammor i nordvästra Skåne hittar du här: https://www.facebook.com/groups/2911518752318417/?ref=share
_______________________________

WE ARE MOTHERS REBELLION
Vi är mödrar, mor- och farmödrar, fastrar och mostrar, systrar, döttrar, och allierade. Vi vet att de som är minst ansvariga för orsakerna till klimatkrisen också är de som ofta drabbas värst. Vi tror på kraften i att mödrar och andra föräldrar och vuxna från hela världen kräver klimaträttvisa.
Mammor finns överallt. Genom historien har mammor stått upp och bekämpat orättvisor och nu vill vi göra samma sak. Vi tror att mammor har kraften att nå fram till både hjärta och hjärna, känslor och sinnen, inte bara hos våra politiker utan hos varenda människa över hela planeten.
_______________________________

VEM? Mammor och allierade över hela världen! Är du ny rebellmamma så är det här en perfekt första manifestation!
VAD? Vi har spridit det enkla svenska konceptet “cirkeln” över världen. En cirkel med mammor sitter ner tillsammans med sina ansikten vända mot förbipasserande, medan musik spelas. Vi hjälper oss själva och andra att få kontakt med våra känslor kring klimatkrisen under tystnad. Vi kan ha skyltar med namnen och/eller ålder på våra barn, eller andra klimatbudskap. Det här är en fredlig manifestation i Rebellmammornas anda.
_______________________________

PRAKTISK INFORMATION
– Om man har behov av att sitta på en pall, i rullstol eller annat så går det självklart bra oavsett orsak.
– Vi kommer att sjunga två sånger gemensamt. Båda är mycket enkla och vi kommer att öva tillsammans på samlingen innan men för den som vill plugga texterna så kommer de här:
Mothers gonna rise like the water, we´re gonna face this crisis now.
I hear the voice of my sons and daughters singing “climate justice now”
Vi har samlats här, vi vill ha en levande värld.
En framtid för barnen, en framtid för barnen

************************

VILKA ÄR REBELLMAMMORNA:
https://extinctionrebellion.se/…/grupper/rebellmammorna/
https://mothersrebellion.com/
Ilskan och förtvivlan över att politiker och andra makthavare inte förmår att agera kraftfullt på klimatkrisen omsätter vi i konkret handling. Vi vill:
***visa att varje individ kan göra skillnad genom att gå samman med andra och agera kollektivt
***öka krismedvetenheten i samhället och för att skapa tryck på politikerna att agera i linje med klimatvetenskapen
***agera i solidaritet med de människor i olika delar av världen som redan idag förlorar sina hem, sin försörjning och ibland sina liv på grund av klimatkrisen