This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm) – XR Sverige

Climate Demonstration Street Walk Stockholm (Norrmalm)

Stockholm tisdag 16 juli 2024 kl. 16:15–18:00

Sergels torg, Stockholm

(in English below)

CDSW
Trots löften om att fasa ut fossila subventioner fortsätter de att öka kraftigt. Varje år går 30 miljarder till att sponsra klimatskadlig verksamhet. SKANDAL! Vi kräver att de fossila subventionerna upphör och att politiker istället satsar på kollektivtrafiken!

Vi behöver bli fler med civilkurage som är med och visar att vi inte accepterar rådande klimatpolitik. Kom med och visa makthavare och medmänniskor att vi vill ha förändring!

VILKA ÄR VI?
Vi är en grupp oroliga och dedikerade människor, varav vissa engagerade i Exctintion Rebellion Stockholm, Scientist Rebellion Stockholm, Mothers Rebellion Stockholm, Grandparents For Future, Fridays For Future med flera, som varje tisdag går långsamt på gatan och demonstrerar. Häng med du med!

VAR OCH NÄR?
Vi ses utanför Max på Sergels torg. Varje tisdag.
16:00 För nya som vill träna
16:15 Personer som varit med tidigare
16:30 Avmarsch
18:00 Fika

VÅRA KRAV:
”STOPPA FOSSILA SUBVENTIONER!”
”SATSA PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN!”

Aktionen i sig är en lågriskaktion. Alla människor i Sverige har enligt grundlagen rätt att demonstrera. Det enda inslaget av civilkurage är att vi inte söker tillstånd för våra demonstrationer.

NYFIKEN OCH NY?
Kom en kvart innan (kl: 16) och var med på träning eller stötta oss genom att gå bredvid oss på trottoaren.

Under sommaren gör XR Stockholm Open Space uppehåll, så därför tar vi rutten på Norrmalm varje tisdag.

Kärlek och motstånd, nu kör vi!

 – – – – – – – – – – – – – – IN ENGLISH – – – – – – – – – – – –

CDSW
Despite promises to phase out fossil subsidies they continue to increase considerably. Each year 30 billions is used to sponsor activity harmful to the climate. OUTRAGEOUS! We demand an end to all fossil subsidies and that the politicians invest in public transportation instead!

We need to be many more expressing civil courage and speak out against the climate policies our government conduct. Join us and show politicians and fellow citizens that we want change.

WHO ARE WE?
We are worried and committed people, some of us engaged in Extinction Rebellion Stockholm, Scientist Rebellion Stockholm, Mothers Rebellion Stockholm, Grandparents For Future, Fridays For Future and others, walking every Tuesday, speaking our mind. Come along!!

WHERE AND WHEN?
See you outside Max on Sergels torg. Every Tuesday.
16:00 For beginners that wish a bit of practice beforehand
16:15 Those of us who done it before
16:30 Marching off (Running late? Let us know, many join the action half way.)
18:00 Fika

OUR DEMANDS:
”END FOSSIL SUBSIDIES!”
”INVEST IN PUBLIC TRANSPORTATION!”

This action is of low risk. Everyone in Sweden has a constitutionally protected right to demonstrate. The fact that we don’t apply for permit when we demonstrate is the only element of civil courage.

CURIOUS AND BEGINNER?
Show up 15 minutes earlier (16:00) and take part in the training or walk alongside us on the footpath as a supporter!

Or show up at the information and training session with Extinction Rebellion Open Space, taking place every other Tuesday (uneven weeks) 18.00.

During the summer, XR Stockholm Open Space takes a break, so we take the route at Norrmalm every Tuesday.

Love and resistance, let’s go! 

– – – – – – – – – – – – – – USEFUL INFOMATION- – – – – – – –

Scientist Rebellion lab-coat: In Lund, everyone who has attended university education is recommended to wear a lab coat. In Stockholm, it can be phd students or those who identify themselves at ’scientists’. What are we deciding for these actions?
— In these actions all those who identify themselves as ’scientists’ or amateur researchers may have a lab-coat.